Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Finansiālā stāvokļa analīze uzņēmumam Sportland
Nosaukums angļu valodā The Analysis of the Financial Situation of the Enterprise Sportland
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Irina Voronova
Anotācija Bakalaura darba autors: Rets Mārtiņš Laizāns Bakalaura darba vadītājs: asociētais profesors, Dr.oec. Konstantīns Kozlovskis Bakalaura darba temats: Finansiālā stāvokļa analīze uzņēmumam SPORTLAND Bakalaura darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, rezultāti un secinājumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 21 tabulas un 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu valodā, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Gūts teorētisks ieskats par finanšu analīzi, tās aspektiem, veikts uzņēmuma darbības raksturojums, apskatot elementus kā vēsture, konkurenti, kā arī gūstot ieskatu nozarē kopumā. Veikta uzņēmuma finansiālās darbības analīze, izmantojot datus no 2018. līdz 2020.gadam, izpildot uzstādīto mērķi - izpētīt uzņēmuma finanšu stāvokli un bankrota iespējamību, pielietojot dažādas analīzes metodes. Darba izstrādes rezultātā izdarīti secinājumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Laizāns R. M. (2022). Finansiālā stāvokļa analīze uzņēmumam SPORTLAND: Bakalaura darbs. Vadītājs asociētais profesors, Dr.oec. Konstantīns Kozlovskis. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Finanšu inženierija”. Atslēgas vārdi: finanšu analīze, bilance, uzņēmējdarbība, peļņa, gada pārskats
Atslēgas vārdi finanšu analīze, bilance, uzņēmējdarbība, peļņa, gada pārskats
Atslēgas vārdi angļu valodā finacial analysis, balance, entrepreneurship, profit, annual report
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2022 13:04:55