Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Bremžu šķidrumu īpašību analīze vieglajiem automobiļiem
Nosaukums angļu valodā Analysis of Brake Fluid Characteristics for Passenger Cars
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Gundars Zalcmanis
Recenzents Uldis Šķirmants
Anotācija Darba nosaukums ir „Bremžu šķidrumu īpašību analīze vieglajiem automobiļiem”. Darba mērķis ir noteikt un novērtēt bremžu šķidrumu īpašības ekspluatācijā esošajiem automobiļiem ar pilnu masu līdz 3,5 t. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi. Pirmkārt, veikt iepriekš veikto pētījumu analīzi, analizējot pētījumu saturu, izmantoto metodiku un iegūtos rezultātus. Otrkārt, izstrādāt atbilstošu pētījuma metodiku vārīšanās temperatūras mērījumu veikšanai un datu analīzei. Treškārt, veikt pētījumu un apkopot un izvērtēt veikto mērījumu rezultātus. Tika izvirzīti arī divi papildus uzdevumi. Pirmkārt, izvēlēties pārbaudes ierīces un izstrādāt metodiku bremžu šķidrumu īpašību un to raksturojošo parametru noteikšanai un novērtēšanai. Otrkārt, noskaidrot bremžu šķidrumu parametru atšķirības, ņemot bremžu šķidruma paraugus no bremžu šķidruma tvertnes un no bremžu darba cilindriem. Maģistra darbā pārbaudāmā hipotēze: bremžu šķidrumu vārīšanās temperatūra lielākajai daļai Latvijā reģistrēto automobiļu atbilst minimālajām FMVSS noteiktajām normām. Izvirzītais mērķis tika sasniegts, veicot aktīvu eksperimentu. Apkopojot informāciju, no iegūtajiem datiem, tika secināts, ka, lielākajai daļai eksperimentā aplūkoto automobiļu, bremžu šķidruma vārīšanās temperatūra atbilda FMVSS normām. Galvenie informācijas ieguves resursi: mašīnbūves un mehānikas literatūra, interneta resursi un prakses laikā iegūtās zināšanas. Maģistra darba aprakstošās daļas apjoms ir 47 lpp. Darbā iekļautas 12 tabulas, 32 attēli un 2 pielikumi. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Iepriekš veikto pētījumu nodaļā tiek izvērtētas bremžu šķidruma mērīšanas metodes, to efektivitāte, kā arī mērījumu ietekme uz bremzēšanas efektivitāti. Pētījuma metodoloģijas nodaļa sevī ietver gan teorētisko, gan praktisko pieeju. Pētījuma datu raksturojuma nodaļā tiek izklāstīta datu apstrādes metodika. Savukārt iegūto rezultātu nodaļā apkopoti maģistra darba ietvaros veiktā pētījuma rezultāti. Pielikumā pievienota publikācija un apkopotie dati excel tabulās.
Atslēgas vārdi bremžu šķidrums, vārīšanās temperatūra, automobiļi, ūdens koncentrācija bremžu šķidrumā.
Atslēgas vārdi angļu valodā brake fluid, boiling point, cars, water concentration in brake fluid.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2022 23:29:48