Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums SIA TIRESHOP autoservisa rekonstrukcijas projekts
Nosaukums angļu valodā TIRESHOP Ltd Car Service Reconstruction Project
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ēriks Vonda
Recenzents Jevgeņijs Švabs
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir autoservisa SIA TIRESHOP rekonstrukcijas projekts. Inženiertehniskā projekta daļā ir izstrādāts disku plauktu pulējamais stends. Bakalaura darba mērķis ir paplašināt uzņēmuma pakalpojuma klāstu disku remonta jomā, ieviešot disku plauktu pulēšanu. Tā panākšanai tiks pārveidotas telpas, nedaudz izmainot esošo izkārtojumu. Darba apraksta daļa satur objekta vides apraksts, izstrādājamā objekta analogu analīze un raksturojums, darba un vides aizsardzības daļas. Veikti inženiertehniskie un ekonomiskie aprēķini. Analogu analīzē aplūkotas disku pulēšanas tehnoloģijas, tajā izmantotās iekārtas, to tehniskie risinājumi. Balstoties uz šo analīzi un piedāvātajiem analogiem, ir izvēlēts veidot disku plauktu pulējamo stendu. Objekta vides aprakstā ir aprakstīta projektējamā iekārta, tās uzbūve un darbības princips. Šī nodaļa ietver arī servisa rekonstrukcijas aprakstu, tā izmaiņas. Inženiertehnisko aprēķinu nodaļā tiek veikti elektromotora izvēles aprēķini, vārpstas konstruēšana, gultņa ilgizturības aprēķins un metinātas šuves aprēķins. Ir veikta datorsimulācija iekārtas rāmim. Ekonomisko aprēķinu nodaļā ir aprēķināta servisa rekonstrukcijas izmaksa, naudas plūsma un peļņa. Aprēķināta projektētās iekārtas pašizmaksa. Darba aizsardzības nodaļā tiek aprakstīti riski, ar kuriem var saskarties darbinieks strādājot servisā un izgatavojot projektēto iekārtu. Tiek aprakstīti nepieciešamie darba aizsardzības līdzekļi. Vides aizsardzības nodaļā ir aprakstītas darbības, kā būtu jārīkojas, lai tiktu pasargāta vide un samazināts kaitējums. Apraksta daļas apjoms ir 72 lappuses, kas satur 18 attēlus,22 tabulas. Grafiskajā daļā ir izstrādāti 6 A1 rasējumi un viena A1 lapa ar specifikāciju Projekts ir uzrakstīts latviešu valodā
Atslēgas vārdi Serviss, Diski, pulēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā service, wheels, polishing
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2022 22:41:39