Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vienstāva ražošanas ēka ar tērauda karkasu"
Nosaukums angļu valodā "Single-storey production building with a steel frame"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Andīna Sprince
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās (bakalaura darba) daļas un inženierprojekta daļas. Mūsdienu pasaule, kur būvniecība ik gadu strauji attīstās, saskaras ar nevēlamu efektu – būvgruži, kas rodas gan būvējot jaunas ēkas, gan demontējot jau esošas. Lai samazinātu kopējo būvniecības materiālu atlikumu apjomu nepieciešams veikt pētījumu par materiālu atkārtotu izmantošanu. Konkrētajā pētījumā tika apskatīts ilgstoši ārējās vides iedarbībai pakļauts gāzbetons – tā mehāniskās un ilglaicīgās īpašības, salīdzinājums ar jauniem izstrādājumiem. Pētnieciskās darba daļas tēma ir “Ilgstoši ārējās vides apstākļiem pakļautu gāzbetona bloku ilglaicīgās fizikāli-mehāniskās īpašības”. Darbā tika analizēta un apkopota informācija par gāzbetonu kā materiālu, šļūdi un rukumu. Apskatīta informācija par āra apstākļos atradušos gāzbetona iespējamu atkārtotu izmantošanu. Izstrādāts laboratorijas pētījums ar mērķi noskaidrot gāzbetona, kas ilgstoši pakļauts ārējās vides iedarbībai, spiedes stiprību, šļūdi un rukumu. Eksperimenta paraugi iegūti no mūrētas gāzbetona sienas, kas sadalīta 3 tipos: 1. tips – paraugi no sienas lejas daļas, 2. tips – paraugi no sienas vidus daļas, 3. tips – paraugi no sienas augšējās daļas. Kopā sagatavoti 105 paraugi kubu formā ar izmēriem 100x100x100 mm un aptuveni 250 paraugi prizmu formā ar izmēriem 40x40x160 mm. Lai varētu izdarīt secinājumus par ilgstoši ekspluatēta gāzbetona īpašībām, spiedes stiprības, šļūdes un rukuma testi analogi veikti arī jauna gāzbetona paraugiem. Apkopojot eksperimentālos datus secināts, ka ilgstoši ārējais vides apstākļu ietekmei pakļautu (lietus, sniegs, sasalšana, atkušana, saule, vējš) gāzbetona bloku fizikāli-mehāniskās īpašības nav būtiski mainījušās un tie ir atkārtoti pielietojami kā nesoši elementi. Pētnieciskās daļas apjoms: 56 lappuses, 6 tabulas, 32 attēli, 17 literatūras avoti. Inženierprojekta daļas tēma ir “Vienstāva ražošanas ēka ar tērauda karkasu”. Inženierprojektā definēti arhitektūras risinājumi, aprakstīts ēkas plānojums un konstruktīvais izpildījums, inženiertehniskais nodrošinājums, būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas, darba drošības un aizsardzības apraksti un prasības, teritorijas labiekārtojums, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi, sastādīts kalendārais grafiks, lokālās tāmes konkrētiem būvdarbu veidiem un koptāme, kas saistīta ar kalendāro grafiku. Veikti siltumtehniskie aprēķini ārsienai, jumtam un grīdai uz grunts, aprakstīti hidroizolācijas pasākumi un konstrukciju aizsardzība pret koroziju. Ēkas statiskie aprēķini veikti ar aprēķinu programmu AXIS VM6. Aprēķini veikti dzelzsbetona stabveida pamatam, tērauda kolonnai, tērauda kolonnas bāzei, tērauda jumta kopnei, tērauda jumta kopnes stieņu savienojuma mezglam. Veikts kolonnas tehniski – ekonomiskais salīdzinājums un pamatojums. Inženierprojekta daļas apjoms: 117 lappuses, 26 tabulas, 36 attēli, 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Gāzbetons, ilgstošās īpašības, šļūde, rukums, elastības modulis
Atslēgas vārdi angļu valodā Autoclaved aerated concrete, long-lasting properties, creep, shrinkage, modulus of elasticity
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 14:59:59