Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Nanocelulozes hidrogēlu izpēte
Nosaukums angļu valodā Investigation of nanocellulose based hydrogels
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Sergejs Gaidukovs
Recenzents Olita Medne
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā apkopota informācija par hidrogēlu materiāliem un to pagatavošanas metodēm. Apskatītas iespējamas izejvielas. Raksturotas PVS, celulozes un nanocelulozes svarīgākas īpašības un struktūra. Aprakstīts par sasaldēšanas un atkausēšanas metodi. Aprakstīts par neorganiskām nanodaļiņām (Fe3O4 un oglekļa nanocaurulītēm), kas tiek izmantotas, lai pagatavot hidrogēla kompozītmateriālos. Aprakstīts par hidrogēlu pielietošanas iespējām. Literatūrā apskatīta informācija ir par laika periodu no 1992. līdz 2022. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, ACS Publications, Springer, kā arī internetā brīvi pieejamos resursus. Darba gaitā tika pagatavoti hidrogēli, kas sastāv no polivinilspirta un nanofibrilētas vai bakteriālās celulozes. Pagatavošanas laikā tika izvēlētas 5 attiecības starp divām komponentēm. Pētīšanas laikā tika izpētītas vairākas īpašības, kā uzbriešanas pakāpe, ūdens iztvaikošana, termiskā stabilitāte ūdens vidē, termiskās īpašības, reoloģiskās īpašības, spiedes izturība un struktūras raksturojums. Veicot aprēķinus ar iegūtiem datiem no uzbriešanas un reloģijas pētīšanas metodēm, tika noteikta gēlu režģu struktūra. Novērtējot visus noturīgākus sastāvus, tika izvēlētas komponentu attiecības ar kurām var pagatavot hidrogēlus, kas satur neorganiskās magnētiskās nanodaļiņas. Furjē transformācijas infrasarkanā spektroskopija tika izmantota, lai izpētītu, kā nanodaļiņas ietekmē hidrogēlu ķīmisko struktūru. Pagatavotiem hidrogēliem ar nanodaļiņām tika novērtēta ūdens attīrīšanas spēja. Papildus, tika izpētītas 3D drukāšana iespējas hidrogēliem, kas satur tikai polivinilspirtu un nanocelulozi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 74 lpp. Darbs satur 25 attēlus, 3 tabulas, 12 formulas, 6 pielikumus un tajā izmantoti 66 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi hidrogēls, nanoceluloze, bakteriālā celuloze, nanofribrilēta celuloze, šķērssaistīšanās
Atslēgas vārdi angļu valodā hydrogel, nanocellulose, bacterial cellulose, nanofibrillated cellulose, cross-linking
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 14:30:18