Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dažāda tipa koka-betona savienojumu darbības analīze liektiem elementiem"
Nosaukums angļu valodā "Behavior analyze of several types of timber to concrete connections in members subjected to flexure"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Pāvels Akišins
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvkonstrukciju katedrā. Darba tēma ir „Dažādu tipu koka-betona savienojumu darbības analīze liektiem elementiem”. Darba mērķis ir veikt dažādu tipu koka-betona savienojumu darbības analīzi liektiem elementiem. Iepazīties ar pieejamo literatūru, kas saistīta ar CLT-CC pārseguma paneļiem un to savienojuma veidu izpildījumiem kā arī pielietojamajām analītiskajām aprēķinu metodēm. Veikt laboratorisku eksperimentu. Savukārt darba uzdevums ir veikt nelielu mazgabarīta paraugu izgatavošanu un testēšanu pēc trīspunktu lieces shēmas pēc iepriekš analītiski noteiktām maksimālajām slodzēm, lai noteiktu izmantotās analītiskās metodes pielietošanas precizitāti. Papildus tika paveikts optimizācijas uzdevums, kurā tika apskatītas hibrīda koka-betona pārseguma paneļa optimizēšanas iespējas pret tā izmaksām. Tika veikta visu iegūto datu analizēšana. Maģistra darbs sastāv no septiņām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta tēmas aktualitāte, noteikts pētāmais objekts, definēti galvenie darba mērķi un uzdevumi. Otrajā daļā tiek veikta pieejamās literatūras analīze par hibrīda koka-betona konstrukciju savstarpējo savienojumu realizēšanu. Trešajā – aprēķinu metodikas analīze. Ceturtajā – hibrīda kompozītmateriāla laboratoriskais eksperiments. Piektajā – tiek paveikts pārseguma paneļa optimizācijas uzdevums. Sestajā – tiek veikta iegūto rezultātu analizēšana. Septītajā – izdarīti secinājumi par veikto darbu. Rakstot maģistra darbu tika izmantoti dažādi publiski pieejamie resursi: latviešu, vācu, bet galvenokārt angļu valodās. Diplomdarbs kopā sastāv no 114 lapām, tajā ir iekļautas 7 (septiņas) nodaļas, 16 (sešpadsmit) tabulas, 10 (desmit) grafiki, 68 (sešdesmit astoņi) attēli un 4 (četri) pielikumi. Izmantotās literatūras avotu skaits – 53 (piecdesmit trīs).
Atslēgas vārdi koka-betona, savienojums, CLT-CC, liektiem, līmēti, tapveida, gropēti
Atslēgas vārdi angļu valodā timber to concrete, connections, CLT-CC, flexure, glued, dowel type, grooved
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 13:57:48