Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Hialuronskābi un polilizīnu saturošu biomateriālu ietekmes uz šūnu metabolismu noteikšanas metodes izstrāde
Nosaukums angļu valodā Method development for the assessment of hyaluronic acid and polylysin based hydrogel influence on cell metabolism
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kristaps Kļaviņš
Recenzents Ingus Pērkons
Anotācija Literatūras apskatā atspoguļota informācija par hidrogēla biomateriāliem un to izmantošanas iespējām medicīnā, to iegūšanas un šķērssaistīšanās metodēm. Apskatīta metabolītu profila noteikšanas nozīme biomateriālu pētniecībā, metabolisms un 5 metabolisma ceļi – glikolīze, pentožu-fosfožu ceļš, krebsa cikls, urīnvielas ceļš un aminoskābju metabolisms, kā arī aprakstītas piemērotas metodes metabolisma noteikšanai un to darbības principi – šķidruma hromatogrāfija- masspektrometrija, gāzu hromatogrāfija-masspektrometrija, kodolmagnētiskā rezonanse. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika posmu no 1996. līdz 2021. gadam. Izmantotas SpringerLink, ScienceDirect, SCOPUS, Taylor & Francis Online un Espacenet datu bāzes. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā veikta šķidruma hromatogrāfijas masspektrometrijas metodes izstrāde 64 savienojumiem, piemeklējot optimālos trīskāršā kvadrupola masspektrometra apstākļus tai skaitā, m/z vērtības prekursora un produkta joniem un sadursmes enerģijas, optimizēta šūnu paraugu sagatavošana. Izstrādātās metodes veiksmīgi pielietotas, lai noteiktu divu hidrogēlu ietekmi uz šūnu metabolismu. Iegūtie metaboloma dati analizēti un salīdzināti ar literatūrā pieejamo informāciju. Darba apjoms 58 lpp. Darbs satur 21 attēlus, 4 tabulas, 5 pielikumus, izmantoti 39 literatūras avoti .
Atslēgas vārdi HIALURONSKĀBE, POLILIZĪNS, FIZIKĀLĀ ŠĶĒRSSAISTĪŠANĀS, HIDROGĒLI, METABOLOMIKA
Atslēgas vārdi angļu valodā HIALURONIC ACID, POLYLYSIN, PHYSICAL CROSS-LINKING, HYDROGELS, METABOLOMICS
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 13:12:39