Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Veidņu sistēmu novērtējums un salīdzinājums pēc izmaksu, darba kvalitātes un drošības kritērijiem Hindas Vattenverk projektam''; inžednierprojekts ''Ražošanas ēkas ar biroja daļu būvniecība Kaiju ielā 9, Ventspilī''
Nosaukums angļu valodā ''Evaluation and Comparision of Formwork Systems According to Cost, Work Quality and Safety Criteria for Hindas Vattenverk Project''; Engineering Design Project ''Construction of a Industrial Building with an Office Part at Kaiju Street 9, Ventspils''
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Laura Vītola
Recenzents Oskars Upmalis
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražosanas institūta Būvražošanas katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas tēma ir “Veidņu sistēmu novērtējums un salīdzinājums pēc izmaksu, darba kvalitātes un drošības kritērijiem Hindas Vattenverk projektam”. Darbā izpētītas un analizētas Latvijas un Zviedrijas tirgū pieejamās Doka un Peri veidņu sistēmas priekš monolītā dzelzsbetona konstrukciju izbūves ūdens sagatavošanas kompleksam Zviedijas pilsētā Hindas. Izpētes un analīzes rezultātā, ņemot vērā būvkonstrukciju, būvprojekta un būvobjekta specifiku, kā arī ekonomiskos faktorus, tika izvēlētas saimnieciski izdevīgākās veidņu sistēmas un rekomendētas. Inženierprojekta daļas tēma ir “Ražošanas ēkas ar biroja daļu būvniecība Kaiju ielā 9, Ventspilī”. Inženierprojektā aplūkoti un izveidoti galveno konstrukciju, arhitektūras, inženierkomunikāciju, siltumtehniskie un ugunsdrošības risinājumi. Inženierprojekta daļā veikti galveno konstrukciju aprēķini - starpstāvu pārseguma nesošās metāla sijas, metāla sijas savienojuma mezgls ar metāla kolonnu, metāla kolonnas un pāļa pamatu aprēķins. Tehniski ekonomiskais variantu salīdzinājums veikts saliekamā dzelzsbetona pārseguma konstrukcijām. Būvdarbu tehnoloģijas sadaļa izstrādāta ievērojot būvkonstrukciju, būvprojekta un būvobjekta specifiku, kā arī darba organizācijas, drošības un vides aizsardzības vispārējos principus. Būves ekonomiskais pamatojums izstrādāts uz 9 lokālo tāmju un koptāmes pamata. Diplomprojekts izstrādāts uz 185 lapaspusēm, izmantojot 122 literatūras avotu. Darbā iekļauti 67 attēli un 35 tabulas. Darba grafisko daļu veido 10 A1 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi Monolītais dzelzsbetons, veidņu sistēmas, Doka, Peri, betons
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete, Doka, Peri, molds, formwork
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 12:26:01