Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Patstāvīgo magnētu augstas temperatūras sūkņa kritisko detaļu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of permanent magnet high temperature pump`s critical components
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Kalvis Kravalis
Recenzents Ilmārs Vīksne
Anotācija Šķidrā metāla transportēšana ir aktuāla problēma noazarēs kā metalurģija, kodolenerģija un pēdējo gadu laikā it īpaši sāk aktualizēties saules termālās enerģijas iegūšanas nozarē. Darbā tiek apskatītas šķidro metālu radītās problēmas transportējot to un iespējamie risinājumi. Jau izstrādes procesā esošam pastāvīgo magnētu augstas temperatūras sūkņa kritisko detaļu aprēķinos tiek analizēta šķidrā agregātstāvoklī svina – bismuta eitektikas plūsmas ietekme uz vienu no kopējās kontūras sūkņa kanāla detaļām. Griezes momentam pakļautai detaļai tiek aprēķinātas mehāniskās īpašības. Veikta mehānisko īpašību analīze divu savienojumu veidiem un to salīdzināšana. Rezultāti liecina, ka svina – bismuta eitektikas plūsma konkrētā kontūras detaļā var izraisīt iekšēju korodēšanu, tādēļ detaļa ir paredzēta regulārai apskatei un pēc noteikta ekspluatācijas laika - nomaiņai. Iegūtie rezultāti arī norāda par precīziem spiediena zudumiem noteiktā ekspluatācijas laikā, kuri rodas svina – bismuta eitektikai plūstot pa konkrēto detaļu. Turpretī, griezes momenta pakļautai detaļai ilgizturība ir ļoti liela un mehānisko īpašību izraisītas atteices iespējas ir ļoti minimālas, ņemot vērā iespējamo ciklu mūžu. Darba pamattekstā ir 57. Lappuses, 3 formulas, 50 attēli, 5 tabulas, 24 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Šķidrs metāls
Atslēgas vārdi angļu valodā Liquid metal
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2022 23:39:03