Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Suberīnskābju saturoši atlikumi kā saistviela skaidu plātņu materiāliem
Nosaukums angļu valodā Suberinic acids containing residue as an adhesive for particle boards
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Rižikovs
Recenzents Ingars Reinholds
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts kā vienota oriģinālpublikāciju kopa un tajā apskatīta vispārēja informācija par bērza tāss izmantošanu un īss ieskats tās ķīmiskajā sastāvā un pielietojumu koksnes kompozītmateriālos. Literatūras analīzē ir apkopota informācija par laika periodu no 2000. līdz 2021. gadam izmantojot datubāzes ScienceDirect, Wiley, ACS Publications, Scopus u.c., kā arī tiešsaistē atrodamo informāciju. Darba gaitā ir izpētīta bērza tāss suberīnskābju saturošu atlikumu izmantošanas iespējas kā saistvielai skaidu plātnēs, kas iegūtas, pēc depolimerizācijas četrās dažādās šķīdinātāju vidēs (metanolā, etanolā, izopropanolā un 1-butanolā). Saistvielas raksturotas ar ķīmiskajām (skābes skaitlis, šķīdība tetrahidrofurānā, epoksigrupu un pelnu saturs) un instrumentālām (izmēru izslēgšanas hromatogrāfija, diferenciāli skenējošā kalorimetrija, termogravimetriskā analīze, Furjē transformācijas infrasarkanā spektroskopija) analītiskām metodēm. No saistvielām tika iegūti skaidu plātņu kompozītu paraugi, un, balstoties uz mehāniskajām īpašībām un tehnoloģiskajiem aspektiem, izvēlēta optimāla saistvielas iegūšanas metode. Optimālajai saistvielai tika noteikti optimālie skaidu plātņu presēšanas parametri ar eksperimentu plānošanas metodi. Šie rezultāti ir publicēti starptautiski recenzētā žurnālā Polymers. Papildus tika pētīti iespējamie katalizatori suberīnskābju polimerizācijai, lai potenciāli uzlabotu kompozītu īpašības, kā arī lai optimizētu karstās presēšanas parametrus. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 52 lpp. Darbs satur 1 attēlu, 2 tabulas, 4 pielikumus un tajā izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi bērza tāss, suberīnskābes, depolimerizācija, bioadhezīvi, skaidu plātnes, katalizatori
Atslēgas vārdi angļu valodā birch outer bark, suberinic acids, depolymerization, bio-based adhesives, particle boards, catalysts
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2022 16:52:13