Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Datu centru energoefektīvas dzesēšanas sistēmas
Nosaukums angļu valodā Energy Efficient Cooling Systems for Data Centers
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arturs Lešinskis
Recenzents Juris Pomerancevs
Anotācija Edgara Graudiņa bakalaura darbā ar projektu daļu “Datu centru energoefektīvas dzesēšanas sistēmas” tika pētītas energoefektīvas dzesēšanas sistēmas datu centriem, lai nodrošinātu izvirzītos datu centru dzesēšanas energoefektivitātes rādījumus. Datu centram patstāvīgi ir nepieciešamas ievērojamas uzturēšanas izmaksas klimata nodrošināšanai serveru telpās, un tas nozīmē būtisku dzesēšanas izmaksu īpatsvaru ekspluatācijas izdevumos, kurus var optimizēt. Elektroenerģijas izmaksas aizvien pieaug, nākotnē paredzams, ka tās turpinās pieaugt, tādēļ ir svarīgi pievērst uzmanību datu centru energoefektivitātei. Datu centri sekundāri saražo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju izmešus. Jo lielāks informācijas pieprasījums no datu centra, jo vairāk tiek ģenerēts siltumus, kā arī vairāk patērēta elektroenerģija, kā rezultātā tiek ražotas SEG emisijas. Darbā tika pētīta datu centru uzbūve, pielietojamie standarti un to dzesēšanas veidi, analizējot no energoefektivitātes viedokļa. Darba autors secināja, ka Latvijā trūkst standarti un vienotas definīcijas datu centru infrastruktūras izveidošanai un to energoefektivitātes paaugstināšanai. ka Latvijas mērenajā klimatā ir augsts brīvās dzesēšanas potenciāls, kuru var kombinēt ar adiabātisko dzesēšanas risinājumu, kas dod iespēju ievērojami paaugstināt datu centru dzesēšanas elektroenerģijas patēriņa energoefektivitāti. Projekta daļā tika izstrādāts gaisa netiešās adiabātiskās dzesēšanas sistēmas projekts datu centram, lai izmantoto brīvās dzesēšanas potenciālu. Tika veikti aprēķini par iekārtas darbības efektivitāti pie dažādām āra gaisa temperatūrām. Tika secināts, ka netiešā adiabātiskā dzesēšanas sistēma nodrošina izvirzītos efektivitātes rādījumus un dod ~ 70% elektroenerģijas ietaupījumu pret tvaika kompresijas cikla iekārtām. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi. Darba apjoms sastāv no 66 lappusēm, tajā iekļauti 34 attēli, 13 tabulas, 10 formulas, 4 rasējumi un 3 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu valodā, 59 angļu valodā.
Atslēgas vārdi Datu centru dzesēšana, energoefektivitāte, netiešā adiabātiskā dzesēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Data center cooling, energy efficiency, indirect adiabatic cooling
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 11:33:27