Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Zema blīvuma kompozītmateriālu iegūšana ar dzirksteļizlādes saķepināšanas metodi un to īpašību izpēte
Nosaukums angļu valodā Preparation and characterization of low density composites by spark plasma sintering method
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Andrejs Šiškins
Recenzents Ints Šteins
Anotācija Literatūras apskata bija aplūkota informācija par dabas un cilvēka izveidotiem kompozītiem, porainību, saliktam putam, pildvielām, cenosfēru rašanos un to fizikāli-ķīmiskam īpašībām. Darba eksperimentālā daļā bija petiti cenosfēru ķīmiskais sastāvs, morfoloģija, beramais un piknometriskais blīvumi, kristālisko fāžu sastāvs, granulometriskais sastāvs, cenosfēru pārklāšana ar titānu viena varianta, titāna un titāna nitrīdu otra varianta izmantojot fizikālo tvaiku uzputināšanas metodi jeb PVD (physical vapour deposition), viengabalaina kompozītmateriāla izveide, izmantojot dzirksteļizlādes saķepināšanas metodi jeb SPS (spark plasma sintering), SPS procesa parametru izmaņas ietekme un kompozīta šķietamo blīvumu, spiedes stiprību. Darba tiek izmantota internēta pieejama elektroniskas datu bāzes, publikācijas. Apskatītie literatūras avoti ir angļu un krievu valoda, kas tika publicēti no 1976. līdz 2020.g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 61 lpp. 33. attēlu, 4. tabulas, izmantoti 74 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kompozītmateriāli,cenosfēras,titāna pārklājums,titāna un titāna nitrīda pārklājums,piknometriskais blīvums,saliktas putas,fizikālā tvaiku uzputināšana,dzirksteļizlādes saķepināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Composite materials,cenospheres,titanium coating,titanium and titanium nitride coating,picnometric density,syntactic foam,physical vapour deposition,spark plasma sintering
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2022 23:12:19