Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālo mediju mārketinga pasākumu ietekme uz zīmola attīstību
Nosaukums angļu valodā The Impact of Social Media Marketing Activities on Brand Development
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autore: Tatjana Bogdanova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.) Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Sociālo mediju mārketinga pasākumu ietekme uz zīmola attīstību. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 35 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu, 19 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaurā darbā tiek apskatītas zīmola attīstības iespējas, izmantojot sociālo mediju mārketingu (SMM). Teorētiskajā daļā tiek apskatīta zīmola un sociālo mediju mārketinga (SMM) definīcija, dažādas pieejas, kā sociālo mediju mārketings (SMM) ietekmē zīmola attīstību, kas ietekmē patērētāju uzvedību un lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī apskatīts dažādu sociālo platformu funkcionāls. Pētījumā daļā tiek apskatīta pētījuma metodoloģija un veikta empīriskā analīze, kas ietver sevī sabiedrības aptauju, Elixis zīmola auditorijas aptauju, eksperimentu un situācijas analīzi. No sabiedrības veiktās aptaujas rezultātiem tika izpētīta Covid-19 pandēmijas ierobežojumu rezultātu ietekme uz sabiedrības iepirkšanos tiešsaistē, sabiedrības attieksme par saturu sociālajos tīklos, kā arī tiek noskaidroti patērētāju lēmumu pieņemšanas procesi un tos ietekmējošie faktori. No Elixis zīmola auditorijas veiktās aptaujas rezultātiem tika noskaidrota Elixis zīmola auditorijas attieksme par aktivitātēm sociālajos tīklos, auditorijas viedoklis par Elixis zīmola sociālo tīklu saturu, kā arī tiek noskaidrota Elixis zīmola sociālo mediju mārketinga (SMM) stratēģijas efektivitāte un auditorijas lojalitātes izveidošanas procesi. Ar eksperimentu tika veicināta Elixis zīmola auditorijas iesaistīšanas aptaujā, kā arī pārbaudīta sociālo mediju mārketinga (SMM) pārdošanas piltuves efektivitāte, izmantojot tādu piedāvājumu kā dāvanu kupons. No situācijas analīzes, kas ietver Elixis zīmola un Kukuruza zīmola datus, tika izvērtēts TikTok platformas izmantošanas lietderīgums, kā arī noteikts būtiskākais sociālo mediju mārketinga (SMM) kritērijs, kas veicina zīmola attīstību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bogdanova, T. (2022). Sociālo mediju mārketinga pasākumu ietekme uz zīmola attīstību. Bakalaura darbs/ T. Bogdanova, Docente (prakt.) I. Eriņa. – Rīga: RTU, UIVI IUVK, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 54 lpp.
Atslēgas vārdi Zīmols, sociālo mediju mārketings (SMM), sociālie mediji, sociālie tīkli, elektroniskā komercija, patērētāja uzvedība un komunikācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Brand, social media marketing (SMM), social media, social networks, e-commerce, consumer behavior and communication.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2022 21:28:38