Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Lietu interneta pielietošana sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspējīgas attīstības risinājumu izstrādē nedrošas epidemioloģiskās situācijas apstāļos
Nosaukums angļu valodā The Use of the Internet of Things in the Development of Solution for the Sustainable Development of the Public Transport System in the Conditions of an Unsafe Epidemiological Situation
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Jeļena Pečerska
Anotācija Maģistra darba ietvaros, tika izstrādāts lietu interneta prototips, kurš atspoguļo iegūtos mērijumu datus, reāllaikā, tīmekļa vietnē. Iegūtie dati, tīmekļa vietnē tiek atspoguļoti grafiku formātā, kas sniedz ērtu iespēju analizēt sabiedriskā transporta gaisa, mitruma un CO2 emisiju līmeni. Tīmekļa vietnē, ar izstrādāto paziņojumu komponenti, var filtrēt ierakstus no izvēlētās datu bāzes, gadījumā, ja tiek pārsniegts definētais CO2, temperatūras vai mitruma mērījums. Ar izstrādāto prototipu, tika veikti mērījumi trolejbusā, autobusā un tramvajā, uzņēmuma Rīgas Satiksme sabiedriskajos transportos, lai noteiktu, vai sabiedriskajā transportā tiek pietiekami ventilēts gaiss, kā arī, lai novērotu temperatūras svārsības un mitruma līmeni. Sekmīgai mērķu sasniegšanai tiek izpildīti sekojoši uzdevumi: • Izpētīt sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspējīgas attīstības būtību un aktuālās tendences Latvijā un pasaulē; • Izpētīt izaicinājumus, tai skaitā saistītos ar Covid-19 vīrusa pandēmiju, analizēt un aprakstīt potenciālos ceļus un risinājumus risku mazināšanai vai novēršanai; • Projektēt risinājumu sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspējīgai attīstībai, ņemot vērā izaicinājumus, kas saistīti ar Covid-19 vīrusa pandēmiju; • Izpētīt lietu interneta iespējas un, pielietojot dažādus sensorus, kā daļu no risinājuma, izstrādāt prototipu datu ievākšanai, pārraidīšanai, apstrādei un attēlošanai tiešsaistē; • Sniegt rekomendācijas sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, ņemot vērā arī epidemioloģiskās drošības jautājumus.
Atslēgas vārdi Sabiedriskā transporta ilgtspējīgā attīstība, lietu internets, sabiedriskais transports
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable development of the public transport system, internet of things, public transport
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2022 18:20:50