Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Atjaunojamās elektroenerģijas produkta mārketinga komunikācijas stratēģija Latvijas tirgum
Nosaukums angļu valodā Renewable Electricity Product Marketing Communication Strategy for the Latvian Market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Renāta Varfolomejeva
Anotācija Noslēguma darba autors: Mārtiņš Rasa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Rita Greitāne, konsultants AS "Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas marketinga daļas projektu vadītāja Vineta Ozoliņa. Noslēguma darba temats: Atjaunojamās elektroenerģijas produkta mārketinga komunikācijas stratēģija Latvijas tirgum. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 38 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 23 angļu, un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba pētījuma daļā veikta patēriņa tirgus anketēšana (384 respondenti) un 4 intervijas ar mārketinga nozares ekspertiem. Apkopojot un analizējot respondentu atbildes un ekspertu viedokli, tika definētas galvenās atjaunojamās elektroenerģijas produkta pircēja īpašības (vecumā 25-55 gadi, ar augstāko izglītību, ir augstāki ienākumi par vidējiem, dzīvo pilsētā vai piepilsētā). Vadoties pēc šīm mērķa auditorijas īpašībām, tika izteikti divi potenciālie patērētāja profili un attiecīgā marketinga komunikācijas stratēģija katram no tiem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rasa M. (2022) Atjaunojamās elektroenerģijas produkta mārketinga komunikācijas stratēģija Latvijas tirgum. Bakalaura darbs/ M. Rasa, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 58 lpp.
Atslēgas vārdi mārketinga komunikācijas stratēģija, zaļā komunikācija, atjaunojamā elektroenerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing communication strategy, green communication, renewable electricity
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2022 22:27:32