Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Ceļu infrastruktūras modelēšana un analīze lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmuma attīstībai.
Nosaukums angļu valodā Road Infrastructure Modelling and Analysis for Development of Agricultural Machinery Trading Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Bratarčuks
Recenzents Emma Šidlovska
Anotācija Maģistra darba autore: Madara Kaulača Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. Sc. Ing, Docents Sergejs Bratarčuks Maģistra darba nosaukums: “Ceļu infrastruktūras modelēšana un analīze lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmuma attīstībai” Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir uzlabot diskrētas matemātiskas modelēšanas pielietošanas praksi transporta loģistikā uzņēmumu attīstībai. Darba mērķa sasniegšanai teorētiskajā daļā tiek noskaidrots, kas vispārīgi ir kravu autopārvadājumi un transporta process. Kā viena no būtiskākajām problēmām ir satiksmes intensitāte un tā pieaugums. Teorētiskajā daļā tiek izskatīta transporta infrastruktūra gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, tai pat laikā uzņēmuma attīstībai saistībā ar noliktavas paplašināšanos tiek izskatīta noliktavu darbība un tai saistītā loģistika. Darba analītiskajā daļā, lai izprastu uzņēmuma noliktavas nepieciešamību paplašināties tiek izskatīta uzņēmuma būtība un tā loģistikas sistēma. Papildus tam tiek analizēta rezerves daļu skaita palielināšanās ietekme uz esošajām noliktavas telpām. Lai izprastu labāko noliktavas novietojumu tiek analizēts uzņēmuma centrālās noliktavas novietojums Latvijas kartē un tā novietojuma nozīme klientiem un noliktavas iespējamā paplašināšanās nemainot lokāciju. Praktiskajā daļa tiek sākta ar diskrētās simulēšanas programmatūru salīdzinājumu un kā diskrētā simulēšana var palīdzēt satiksmes un transporta plānošanā. Praktiskās daļas punktā saistībā ar satiksmes intensitāti, tiek veikta automašīnu skaita uzskaite pie uzņēmuma apļveida krustojumā rīta posmā, dienas posmā un vakara posmā. Lai pierādītu, ka noliktavas paplašināšanās pašreizējā uzņēmuma teritorijā ir pareizs lēmums programmatūrā PTV Vissim tiek izstrādātas satiksmes intensitātes simulācijas ar noslogojumiem un automašīnu skaita palielināšanos visos dienas posmos, lai izslēgtu būtisku risku. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 75 lappusēm. Maģistra darbs satur 12 tabulas, 26 attēlus un 2 formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba izmantotās literatūras sarakstā ir ievietoti 36 informācijas avoti. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi diskrēta matemātiska modelēšana, transporta loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā discrete mathematical modeling, transport logistics
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 22:30:10