Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Ventilācijas sistēmas sprādzienbīstamās zonās
Nosaukums angļu valodā Ventilation Systems for Explosive Areas
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arturs Lešinskis
Recenzents Uldis Strauts
Anotācija Annas Snikeres bakalaura darbā “Ventilācijas sistēmas sprādzienbīstamās zonās” tiek veikta zinātniskās literatūras analīze par ventilācijas sistēmu lomu sprādzienbīstamu zonu projektēšanā un ekspluatācijā. Pēdējo gadu desmitu laikā ir izdevies būtiski samazināt sprādzienu un citu tehnogēnu katastrofu skaitu ražošanas industrijā, pateicoties pieņemtajiem likumdošanas aktiem. Eiropas Savienībā uz telpām ar paaugstinātu sprādziena risku jeb sprādzienbīstamu zonu projektēšanu un ekspluatāciju attiecas ES 2014/34/ES un 1999/92/EC direktīvas. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un projekta daļas. Darba teorētiskajā daļā ir veikta literatūras izpēte un analīze par sprādzienbīstamas vides veidošanās nosacījumiem, likumdošanas un tehnisku standartu prasības, sprādzienbīstamu zonu ventilācijas sistēmu un iekārtu izvēles faktoriem. Darba projekta daļā tika izstrādāts gaisa kondicionēšanas sistēmas projekts ēkai ar paaugstinātu sprādziena risku. Projekta daļas ietvaros tika veikti: ēkas siltumtehniskie aprēķini, ēkas gaisa noplūdes aprēķins, ventilācijas gaisa daudzuma aprēķins, nepieciešamās dzesēšanas jaudas noteikšana, iekārtu un gaisa vadu dimensionēšana, gaisa vadu aerodinamiskie aprēķini, kā arī gāzes aiztures laika aprēķins. Bakalaura darbs sastāv no 100 lapām, kurās ir iekļautas četras sadaļas, 38 formulas, 12 attēli un 30 tabulām. Darbā tika izmantoti 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ventilācija, Sprādzienbīstama atmosfēra (ATEX), Drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Ventilation, Explosive atmosphere (ATEX), Safety
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 21:19:50