Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ultrafiltrācijas tehnoloģijas dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai"
Nosaukums angļu valodā "Ultrafiltration technologies for drinking water quality improvement"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Linda Mežule
Recenzents Marta Zemīte
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir “Ultrafiltrācijas tehnoloģijas dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai”. Darba autors ir profesionālās bakalaura programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” students Ralfs Vēvers. Dzeramais ūdens Latvijā tiek sagatavots atbilstošā kvalitātē, tomēr, nonākot līdz patērētājam, tā kvalitāte pasliktinās (Veselības inspekcija, 2021). Pastāv vairākas alternatīvas ūdens kvalitātes uzlabošanai, ko var īstenot pie patērētāja, tomēr atzīts, ka filtrācija šobrīd ir visefektīvākā (Pal, 2020). Ultrafiltrācija aiztur visa veida mikroorganismus, kā arī papildus dzidrina ūdeni (Cheryan, 1998). Šķērsplūsmas filtrācija palielina filtrācijas membrānu kalpošanas laiku (Singh, 2015), jo ir iespējama membrānu automatizēta attīrīšana un atjaunošana. Projekta daļā ir izstrādāts ultrafiltrācijas iekārtas risinājums daudzdzīvokļu ēkai. Iekārta nodrošina tīra un droša dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši ūdens patēriņam ēkā. Izstrādātais risinājums izmaksā aptuveni 15 000 EUR bez PVN. Ir apzināti arī ekspluatācijas izdevumi, kas veido aptuveni 1 400 EUR/gadā bez PVN. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Darba izstrādē izmantotas zinātniskās publikācijas, grāmatas, normatīvie akti, uzņēmumu un organizāciju materiāli un citi interneta resursi. Kopējais literatūras avotu skaits – 68. Darba saturu veido 4 nodaļas, no kurām 3 veido darba teorētisko daļu, bet 4. ir projekta daļa. Darbs sastāv no 22 attēliem, 18 tabulām un 11 formulām un 3 pielikumiem. Projekta ietvaros izstrādāti 4 rasējumi. Darba kopējais lappušu skaits (bez pielikumiem) – 74.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu ēka; dzeramais ūdens; ultrafiltrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā apartment building; drinking water; ultrafiltration
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 19:22:06