Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Šķeldas fizikālo raksturlielumu noteikšana un to ietekme uz biokurināmā ūdenssildāmā katla darbību
Nosaukums angļu valodā Determination of physical characteristics of wood chips and their effect on biofuel water boiler operation
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Rusovs
Recenzents Andris Dekšnis
Anotācija Krista Kučinska maģistra darba tēma ir “Šķeldas fizikālo raksturlielumu noteikšana un to ietekme uz biokurināmā ūdenssildāmā katla darbību”. Atjaunojamo energoresursu tēma ir viena no aktuālākajām. Eiropas Savienībai virzoties uz klimata neitralitāti, ir svarīgi apzināties to, ka biokurināmā katlu mājas ir viens no siltuma ražošanas balstiem ceļā uz “Zaļā kursa” iniciatīvu sasniegšanu. Otrā aktuālā tēma ir biokurināmā efektīva izmantošana un norēķinu sistēmas sakārtošana par piegādāto biokurināmo. Viens no risinājumiem ir izstrādāt algoritmu salīdzinājumu starp esošo norēķinu sistēmu un piedāvāto norēķinu sistēmu, tādējādi precīzāk noteikt piegādātā biokurināmā energoietilpību. Maģistra darba ietvaros ir apskatītas ar biokurināmo saistītās iekārtas un to kompleksi, arī dzen, vizuālos izpildījumos. Aplūkoti arī raksturīgākie biokurināmā parametri, kuru kvalitāte izsaka biokurināmā katla darbību. Izstrādāti algoritmi gan esošai, gan piedāvātai norēķinu sistēmai. Gūta praktiska pieredze biokurināmā šķeldas paraugu testēšanā akreditētā koksnes testēšanas laboratorijā. Tika noteikts ekonomiskais guvums 6 mēnešu apskatītā periodā pielietojot gan esošo norēķinu sistēmu, gan piedāvāto norēķinu sistēmu. Tika aprēķināts emisiju daudzums aplūkotajā 6 mēnešu periodā, kā arī tika veikta dūmgāzu analīze akreditētas laboratorijas vadībā ar dūmgāzu analizatoru. Veicot aprēķinus par norēķinu algoritmu nomaiņu, tika secināts, ka piedāvātais algoritms nestu ekonomisku guvumu, kā arī nodrošinātu ilgtspējīgu katla iekārtu darbību. Un aprēķinot dotajā periodā emisiju limitus, izdarīts secinājums, ka emisiju vērtības iekļaujas normatīvo aktu robežās dotajā siltuma ražošanas objektā. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Kopējais darba apjoms ir 81 lapa, tajā skaitā 31 attēls, 11 tabulas, 2 pielikumi un 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi biokurināmais, piesārņojuma emisijas, biokurināmā ūdenssildāmais katls, emisiju limiti, energoietilpība.
Atslēgas vārdi angļu valodā biofuel, pollution emissions, biofuel water heating boiler, emission limits, heating energy capacity.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 15:49:53