Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrāde vāciski runājošo klientu piesaistei "Berger Consulting"
Nosaukums angļu valodā Development of a marketing strategy to increase the acquisition of german-speaking clients at "Berger Consulting"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Modris Ozoliņš
Anotācija Buhr C. “Marketinga stratēģijas izstrāde vāciski runājošo klientu piesaistei “Berger Consulting”: maģistra darbs / C. Buhr, R. Greitāne. – Rīga: RTU IEVF, Starptautisko programmu nodaļa, profesionālā maģistra studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2022. – 101 lpp. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 132 lappuses, darbā ir 18 attēli un 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauti 65 avoti angļu valodā. Papildus pētījumam ir pievienoti 12 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju vāciski runājošo klientu skaita palielināšanai uzņēmumā Berger Consulting, lai palielinātu klientu un zīmola atpazīstamību, kas ilgtermiņā rada uzlabotu biznesa sniegumu. Maģistra darba pirmajā daļā ir aplūkoti mūsdienu mārketinga modeļi, stratēģijas un koncepcijas, izmantojot literatūras apskatus un publikācijas. Pētījumi liecina, ka mūsdienu ekonomikā ir nepieciešamas digitālā mārketinga stratēģijas, lai nodrošinātu konkurences priekšrocības, taču tās ir saistītas ar dziļu tirgus izpēti un adaptēšanos tirgum. Maģistra darba otrajā daļā tiek identificēti uzņēmuma iekšējās un ārējās vides faktori, izmantojot Portera piecu spēku modeli un PESTEL analīzi. Analītiskajā daļā ir lietotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes mārketinga stratēģijas izstrādei. Darba trešajā daļā ir iekļauti pētījumi, teorijas un modeļi, kas ilustrē praktiskos mārketinga atklājumus un veiktos uzdevumus. Parādīta jaunu mārketinga aktivitāšu ieviešana jaunuzņēmuma zīmola veiktspējas optimizēšanai un klientu izaugsmei. Novērtējot izstrādātajā mārketinga plānā iekļautās aktivitātes un to efektivitāti, ir parādīta digitālās mārketinga stratēģijas ietekme uz uzņēmuma finanšu darbību. Stratēģiskās un taktiskās aktivitātes digitālās mārketinga stratēģijas kontekstā tika izmantotas, lai nodrošinātu stratēģijas efektivitāti un biznesu ilgtermiņā.
Atslēgas vārdi Konsultāciju uzņēmums, mārketinga stratēģija, konsultāciju vadības nozare, Vācijas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Consulting company, marketing strategy, consulting management industry, German market
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2022 11:48:28