Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Investīciju piesaistes stratēģijas nekustamo īpašumu pārvaldības uzņēmumos Indijā
Nosaukums angļu valodā Investment attraction strategies for real estate management companies in India
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Rashmi Jaymin Sanchaniya
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darbs Investīciju piesaistes stratēģijas nekustamo īpašumu pārvaldības uzņēmumos Indijā. Pētījuma mērķis ir analizēt Indijas nekustamo īpašumu pārvaldības kompāniju investīciju piesaistes stratēģijas būtiskākos aspektus būvniecības projektos. Šie uzņēmumi ir iesaistīti būvniecības procesā un sazinās ar ieinteresētajām pusēm visos dzīves cikla posmos. Tāpēc maģistra darba mērķis ir analizēt kritiskākos faktorus, kas ietekmē Investīciju piesaistes stratēģijas nekustamo īpašumu pārvaldības uzņēmumos Indijā. Darba hipotēze ir šāda: Indijas uzņēmumiem vispiemērotākās ir pamata investīcijas un oportūnistiskas investīciju piesaistes stratēģijas. Darbā izmantota sekojoša metodoloģija: Kvalitatīvās metodes: nekustamā īpašuma tirgus gadījumu izpēte, literatūras apskats par investīciju piesaisti būvprojektos. Kvantitatīvās metodes: strukturēts novērojums ar nekustamo īpašumu kompāniju Godrej property limited, DLF un Prestige grupas pārstāvju aptaujām, izmantojot slēgtos jautājumus. Sākotnējie dati iegūti, aptaujājot nekustamo īpašumu kompāniju pārstāvjus. Dati tika analizēti, izmantojot SPSS. Darbs sastāv no trim nodaļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās. Analītiskajā daļā autors sniedz ieskatu Indijas būvniecības nozarē un nekustamā īpašuma tirgū, tā attīstībā, kā arī Indijas nekustamo īpašumu investīciju struktūrā. Teorētiskajā nodaļā autors iepazīstina ar nekustamā īpašuma būtību un tā pārvaldīšanu un pārvaldīšanas uzņēmumu profesionālo pārvaldību un darbību nekustamo īpašumu jomā. Visbeidzot, praktiskajā daļā autors iepazīstina ar divu grupu (1) darbinieku no izpildītāja kā investora un īpašuma izveides, attīstības un ekspluatācijas tiešā izpildītāja un (2) darbinieka, kas apsaimnieko īpašumu, analīzes rezultātus. Kopumā autors nosūtīja gandrīz 150 pieprasījumus un saņēma 107 atsauksmes, tomēr tikai 102 atbildes bija pilnas un derīgas, tāpēc autoram izdevās izveidot divas grupas katrā 51 respondentā. Darbs sastāv no 80 lapām, 23 attēliem, 17 tabulām, 52 literatūras avotiem, 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANA, IEGULDĪJUMU PIESAISTE
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: REAL ESTATE, REAL ESTATE MANAGEMENT, INVESTMENT ATRACTION
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 17:29:35