Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Jauno tehnoloģiju ietekmes uz darba tirgu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the impact of new technologies on the labor market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Jekaterina Vozņuka
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Bakalaura darba temats “Jauno tehnoloģiju ietekmes uz darba tirgu analīze”, darba autore Leyli Hudayberdyyeva, zinātniskā vadītāja Jekaterina Vozņuka. Bakalaura darbs rakstīts anglu valodā, to veido ievads, teorētiskā un analītiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 4 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 38 avoti angļu valodā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt jauno tehnoloģiju ietekmi uz darba vietu radīšanu un darbības traucējumiem, kā inovāciju nākotni darba tirgū, ņemot vērā Eiropas Savienību. Teorētiskajā daļā sniegts īss pārskats par darba tirgus teoriju un jauno tehnoloģiju (inovāciju) teoriju, kur jauno tehnoloģiju fenomens tiek uzskatīts par tiešu darba tirgu ietekmējošu faktoru. Analītiskā daļa turpinās ar darba tirgus un jauno tehnoloģiju saistību analīzi, kas balstās uz esošo pētījumu apskatu par šo tēmu. Analītiskā daļa ietver pētījumus par Eiropas darba tirgu, lai identificētu inovāciju pozitīvo un negatīvo ietekmi. Nobeigumā, pamatojoties uz analītisko daļu un pētījuma rezultātiem, tika noformulēti priekšlikumi un secinājumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Leyli Hudayberdyyeva (2022). Jauno tehnoloģiju ietekme uz darba tirgu. Bakalaura darbs/ Leyli Hudayberdyyeva, Jekaterina Vozņuka. Rīga: RTU, bakalaura akadēmiskā studiju programma “ekonomika”. 57 lpp.
Atslēgas vārdi jaunas tehnoloģijas, inovācijas, darba tirgus, nodarbinātība, Eiropas Savienība.
Atslēgas vārdi angļu valodā new technologies, innovation, labour market, employment, European Union.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2022 13:06:27