Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Likumos balstīta sociālo tīklu lietotāju emociju analīzes algoritma izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of The Rule-based Social Network Users Emotions Analysis Algorithm
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Lauma Jokste
Recenzents Artis Ābolts
Anotācija Laikā, kad datu apjoms pieaug un cilvēki arvien biežāk izvēlas savu viedokli paust tieši interneta vidē, pieaug arī nepieciešamība pēc rīkiem, kas šos datus spētu ātri un kvalitatīvi izanalizēt un veikt secinājumus. Sentimenta analīze palīdz noteikt to, vai cilvēki par attiecīgo situāciju jūtas pozitīvi, negatīvi vai neitrāli noskaņoti. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt likumos balstītu emociju analīzes iespējas un izveidot algoritmu, kas spēj analizēt cilvēku kopējo nostāju, emocijas dotajā sociālo tīklu Twitter.com datu kopā. Lai mērķis tiktu sasniegts, darbā tiek izpētīta zinātniskā literatūra par likumos balstītām sistēmām un emociju identificēšanu un analīzi. Algoritma izstrādei izvēlēts Excel rīks, kas spēj apvienot visus izstrādei nepieciešamos elementus. Algoritms ir izstrādāts un aprakstīts, ir definēti sentimenta noteikšanas likumi. Likumos balstītā sentimenta analīzes algoritma pielietošanas iegūtie rezultāti ir salīdzināti ar citu likumos balstītu sistēmu un veikti secinājumi.
Atslēgas vārdi Dabīgās valodas apstrāde, sentimenta analīze, likumos balstītas sistēmas, algoritma izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural language processing, sentiment analysis, rula-based systems, algorithm development
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 21:39:30