Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Piespiedu pozu samazināšana dabaszinātņu kabinetos mācību iestādē
Nosaukums angļu valodā Reduction of forced postures in science classrooms in an educational establishment
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ineta Tērauda
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārste
Anotācija Darbu izstrādāja RTU Inženierzinātņu un ekonomikas fakultātes Darba aizsardzības maģistratūras 2.kursa studente Dita Maklere. Darba nosaukums - ”Piespiedu pozu samazināšana dabaszinātņu kabinetos mācību iestādē” Darba mērķis: Noskaidrot un analizēt dabaszinātņu kabinetos mācību iestādēs piespiedu pozas un to ietekmi uz cilvēka organismu. Darbs sastāv no trīs daļā, teorētiskās daļas, kurā ir apskatīti visi skolās ietekmējošie riska faktori un tie analizēti pētījumi par šiem riska faktoriem. Analītiskajā daļā ir analizēti dati par skolotāju un skolēnu aptaujām, kurā tika prasīts, kā skolotāji un skolēni novērtē skolas vietas pēc ergonomiskajiem jautājumiem un principiem. Tika veiktas dažādu risku analīzes. Analizēja bioloģisko risku ietekmi uz darbiniekiem, skolotāja darba riska faktori, un attālinātā darba riska izvērtējums Covid -19 laikā. Praktiskajā daļā tika veiktas skolotāju riska izvērtēšanas un bioloģisko risku un izvērtēšanas process, kurā tika praktiski novērtēti dažādi faktori, kas nelabvēlīgi ietekmē skolotāju veselību un labsajūtu darba vietā. Būtisks uzdevums bija noskaidrot skolēnu domas un viedokļus par dabaszinātņu kabinetu piemērotību ergonomikas principiem un noskaidrot viņu viedokli, kādus uzlabojumus būtu jāveic, lai darbs šajās klasēs būtu viņiem labāks un mazāk tiktu ietekmēta viņu veselību un skeleta un muskuļu sistēma. Ņemot vērā iegūtos datus tika izstrādāti priekšlikumi gan skolotājiem, gan skolēniem, kā samazināt piespiedu pozu ietekmi uz skeleta un muskuļu sistēmu.
Atslēgas vārdi Ergonomika, Mācību iestādes , Piespiedu pozas , Statiska muskuļu slodze
Atslēgas vārdi angļu valodā Ergonomics, Training Authorities, Forced Positions, Static Muscle Load
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 14:23:47