Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides riska faktoru analīze un samazināšanas pasākumi degvielas uzpildes stacijā
Nosaukums angļu valodā Analysis of work environment risk factors and reduction measures at the gas station
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Inese Vilcāne
Recenzents Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Dinija Ostrovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. DA Inese Vilcāne Bakalaura darba tēma: “Darba vides riska faktoru analīze un samazināšanas pasākumi degvielas uzpildes stacijā.” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 76 lappusēm. Darbā ir iekļautas 28 tabulas, 31 attēls, 2 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā izmantoti 23 literatūras avoti. Bakalaura darbā aplūkotie jautājumi: Bakalaura darba mērķis ir veikt degvielas uzpildes stacijas darba vides drošības procesu analīzi un riska faktoru novērtējumu, sniegt priekšlikumus to mazināšanai un darba aizsardzības sistēmas pilnveidei. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas vispārējās darba aizsardzības prasības Latvijā un specifiskas darba aizsardzības prasības degvielas uzpildes stacijām. Analītiskajā daļā tiek apskatīta DUS “X” vispārējā informācija un analizēta darba aizsardzības sistēma degvielas uzpildes stacijās, tiek veikts vispārīgs darba vides risku novērtējums, konstatēti būtiskākie riska faktori tajās. Praktiskajā daļā autore veic darbinieku aptauju un iegūto datu analīzi par ergonomiskajiem darba vides riska faktoriem, izstrādā priekšlikumus riska faktoru mazināšanai. Papildus vērtē ķīmiskos riska faktorus izmantojot Austrijas metodi, analizē iegūtos rezultātus un piedāvā priekšlikumus darba vides uzlabošanai. Darbā izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, degvielas uzpildes stacijas “X” nepublicētie materiāli, internetā pieejamie resursi, V. Kaļķa grāmata “Darba vides risku novērtēšanas metodes”. Autore veica aptauju 5 degvielas uzpildes staciju ietvaros, kurā piedalījās 38 respondenti. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi darba vides riski, riska faktoru novērtējums, degvielas uzpildes stacijas, degviela,ergonomiskie riska faktori, ķīmiskie riska faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā work environment risks, risk factor assessment, gas stations, gas, ergonomic risk factors, chemical risk factors
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 13:16:35