Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Veiksmes faktoru noteikšana Six Sigma izmantošanai tekstila nozarē.
Nosaukums angļu valodā Assessment of Factors Affecting the Success of Six Sigma Projects in the Textile Industry.
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Mikus Dubickis
Recenzents Jānis Mazais
Anotācija Maģistra darba autores: Sanjay Arjunbhai Parmar Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents Mikus Dubickis, Ph.D. Maģistra darba temats: Six Sigma projektu panākumus ietekmējošo faktoru novērtējums tekstilrūpniecībā. Maģistra darbs rakstīts: ir uzrakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 22 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 47 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 37 lpp pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Six Sigma uzlabo produktu un pakalpojumu kvalitāti, klientu apmierinātību, produktivitāti un rentabilitāti. Šis maģistra darbs izstrādā kritiskos veiksmes faktorus (CSF), lai atspēkotu aizspriedumus par Six Sigma pieņemšanu un nodrošinātu tās ilgtermiņa dzīvotspēju. Autors izvēlējās konkrētus kritērijus un sagatavoja anketu, lai apkopotu Six Sigma speciālistu viedokļus, pamatojoties uz viņa vai viņas ietekmes faktoru apskatu. Izmantojot statistikas metodi, piemēram, AHP, komponenti tika sarindoti. Lai novērtētu noteiktu sastāvdaļu ietekmes un vadāmības līmeni, ir izmantotas tādas metodes kā Dixon Q tests. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, autore sniedz Six Sigma projektu efektīvas īstenošanas modeli. Izmantojot otro anketu, autore pētīja izveidotā modeļa pamatotību, salīdzinot tā ieviešanu divos uzņēmumos. Viena organizācija ir gandrīz gatava izmantot Six Sigma metodiku, bet otra ir pilnībā sagatavota. Tādējādi autore identificēja mainīgos lielumus, kas ietekmē Six Sigma projektu veiksmīgu ieviešanu, izstrādāja uz šiem aspektiem balstītu modeli, novērtēja modeļa derīgumu divās organizācijās un parādīja, ka modelis ir efektīvs, derīgs un uzticams. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Parmar, S., Dubickis, M. (2022). Six Sigma projektu panākumus ietekmējošo faktoru novērtējums tekstilrūpniecībā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 87 lpp.
Atslēgas vārdi Six Sigma, modeļa ieviešana, faktori, analītiskās hierarhijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Six Sigma, Model Implementation , Factors, Analytic Hierarchy Process
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 13:12:42