Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Laika plānošanas un sensoru datu integrācija Covid-19 izplatības risku mazināšanai uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Integration of Time Planning and Sensor Data to Reduce Covid-19 Risks in Enterprises
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Armands Baranovskis
Anotācija Bakalaura darbs “Laika plānošanas un sensoru datu integrācija COVID-19 izplatības risku mazināšanai uzņēmumā” izstrādāts ar mērķi noteikt IT risinājumus, kuri spēj analizēt un minimizēt COVID-19 infekcijas izplatības riskus uzņēmumā. Darba aktualitāte ir tajā, ka COVID-19 pandēmija parādīja, ka visu izmēru uzņēmumi nebija gatavi infekcijas izplatībai un cieta lielus finansiālus zaudējumus. Šī darba secinājumi parāda, ka mūsdienu IT risinājumi spēj sagatavot uzņēmumu visu veidu pandēmijām, kā arī veicināt darbinieku un uzņēmuma apmeklētāju veselības drošības līmeni. Darbs sastāv no trim nodaļām. Mērķa uzdevumu sasniegšanai, pirmajā nodaļā tika apskatīti mūsdienīgie tehniskie risinājumi, IT sistēmas un tās sastāvdaļas, kuras var sniegt precīzu risku līmeņa novērtējumu, un kas var būt izmantots infekcijas izplatības mazināšanas pasākumos. Tika apskatītas ventilācijas, gaisa kvalitātes kontroles un apmeklētāju reģistrācijas sistēmas. Nodaļas beigās tika apkopotas labākas tehnoloģijas, sistēmas vai to sastāvdaļas, darba mērķu un rezultātu sasniegšanai. Otrajā nodaļā ir aprakstīta risku analīzes un novērtējuma sistēmas izstrāde. Šāda sistēma, iegūstot datus no sensoriem, var analizēt un dot precīzu novērtējumu par infekciju izplatības riska līmeni uzņēmuma telpās un izziņot par to atbildīgajām personām. Trešajā darba nodaļā tiek pārbaudīta sistēmas darbība. Izveidotie testa scenāriji ar dažādu risku līmeņu sensoru datiem pārbauda sistēmas pareizdarbību. Testu rezultāti parāda, ka sistēma spēj precīzi novērtēt riska līmeni uzņēmuma telpās. Darba procesā uzdotie uzdevumi tika pilnībā izpildīti. Bakalaura darba beigās tika apkopoti galvenie secinājumi, izvirzīti priekšlikumi. Darba apjoms - 68. lpp. (bez pielikumiem), 3 tabulas, 20 attēli un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Covid-19, veselības drošības sistēmas, infekcijas risku analīze, sensoru datu integrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā ovid-19, health security systems, infection risk analysis, sensor data integration
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 11:51:33