Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "0,4 - 20 kV kabeļu līnijas un šķērsgriezumu izvēles metodes"
Nosaukums angļu valodā "0,4 - 20 kV cable lines and methods of cross-sections selecting"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Svetlana Guseva
Recenzents Anna Mutule
Anotācija Pilsētu sadales tīkli ieņem nozīmīgu vietu energosistēmas struktūrā. Kvalitatīva un droša elektroapgāde patērētājiem prasa pastāvīgas izmaksas tīklu izbūvē, ekspluatācijā un attīstībā. Tāpēc aktuāli paliek jautājumi par tīklu optimālo parametru izvēli, tīklu shēmu racionālu uzbūvi, kvalitatīvu un uzticamu iekārtu izvēli. Šajā bakalaura darbā ir apkopots materiāls par pilsētu kabeļu tīklu konstruktīvo izpildījumu. Tiek apskatīti kabeļu ieguldīšanas veidi pilsētas apstākļos, zemsprieguma un vidējā sprieguma kabeļu konstrukcijas: ar papīra izolāciju (joprojām darbojas), ar izolāciju no šķērssaistītā polietilēna (XLPE) un polivinilhlorīda (PVC), to priekšrocības un trūkumi. Tiek uzrādīti komplektās (kompaktās) 20(35)/0,4 kV transformatoru apakšstaciju veidi, doti to galvenie tehniskie parametri un apzīmējumu atšifrējumi. Tiek veikta padziļināta 0,4-20(35) kV sprieguma kabeļu līniju šķērsgriezumu izvēles metožu analīze, pamatojoties uz ekonomiskajām un tehniskajām prasībām. Šķērsgriezuma noteikšanas metožu papildus pamatojumam tiek piedāvāts strāvas blīvuma rādītājs. Sniegtas rekomendācijas teorētiskai un praktiskai strāvas blīvuma rādītāja noteikšanai visām šķērsgriezuma izvēles metodēm. Izvēles metodei pēc silšanas, kas prasa kataloga tabulu papildus vienreizējo apstrādi, tiek aprēķinātas strāvas blīvuma tabulas un dotas grafiskās strāvas blīvuma atkarības no šķērsgriezumiem metodes lietošanas vienkāršojumam. Kopējais darba apjoms ir 64 lapām, tai skaitā 22 attēli un 15 tabulas, darbā ir atsauksmes par 28 avotiem.
Atslēgas vārdi kabeļu līnijas, kabeļu šķērsgriezumu izvēles metodes, elektriskie tīkli, transformatoru apakšstacijas, strāvas blīvuma radītājs šķērsgriezumu izvēles metožu atlasei
Atslēgas vārdi angļu valodā cable lines, cable cros-section selection methods, electrical networks, transformer substations, current density as an indicator for cross-section selection methods
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 09:47:30