Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Piegādātāju izvērtējums un ietekme uz ražošanas procesu mašīnbūves nozares uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of supplier and their influence on manufacturing processes in mechanical engineering industry"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Irina Voronova
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 41 tabula, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 43 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izstrādāts un validēts modelis uz kura pamata maza un vidēja izmēra mašīnbūves nozarē esošiem uzņēmumiem iespējams novērtēt piegādātāja ietekmi uz ražošanas procesu. Definēti četri iespējamie piegādātāju tipi, noskaidroti un novērtēti pieci galvenie ietekmes faktori, kuri sīkāk aprakstīti ar divdesmit diviem raksturlielumiem. Piegādātāja vispusīga izvērtēšana spēj nodrošināt ražošanas procesa nepārtrauktību un kvalitāti. Modelis pārbaudīts uz sērijveida ražošanas uzņēmuma bāzes, vērtējot piegādātāju sniegumu individuāli modelēta alumīnija reduktora vāka piegādāšanai. Izteikti priekšlikumi uzņēmumu vadītājiem, darbiniekiem, kā arī pētniekiem.
Atslēgas vārdi Piegādātāja ietekme, ražošanas process, mašīnbūves nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Supplier impact, manufacturing proces, mechanical engineering
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 09:08:05