Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums E-pasta marketinga ieviešanas iespējas pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Opportunities of Implementation of E-mail Marketing in a Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Guna Januševska
Anotācija Bakalaura darba autors: Sandis Zālītis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Mg.oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: “E-pasta marketinga ieviešanas iespējas pakalpojumu uzņēmumā”. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darbu sastāda ievads, analītiskā daļa, teorētiskā daļa, projekta daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lapaspuses, kurās ir iekļauti 24 attēli un 8 tabulas un 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauti 15 avoti latviešu valodā un 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc sporta preču mazumtirdzniecības nozares analīzes tiek atklātas uzņēmuma SIA “SPB RUN” problēmas mārketingā. Izmantojot studijas kursa “Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika” tika pieņemta galvenā problēma un tā atrisināta uzņēmumam SIA “SPB RUN”. Uzņēmumam ir nepieciešams ieviest jaunu mārketinga kanālu – e-pasta mārketings, kas nodrošina uzņēmumam gan komunikāciju, gan popularizē citus mārketinga kanālus, gan arī klienti tiek regulāri informēti par uzņēmuma aktivitātēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zālītis, S. (2022). Jauna pakalpojuma e-pasta mārketinga ieviešanas iespējas. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 66 lpp.
Atslēgas vārdi E-pasta mārketings, mārketings, digitālā mārketinga pakalpojums, digitālā mārketinga kanāli, SVID analīze, horizontālā un vertikālā bilance.
Atslēgas vārdi angļu valodā E-mail marketing, marketing, digitlal marketing serviss, digital marketing channels. SWOT analysis, horizontal and vertical balance sheet.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 23:11:56