Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Personības iezīmju nemanāmās secināšanas no sociālo tīklu profiliem, metožu izpēte un analīze
Nosaukums angļu valodā Research and analysis of Seamless Inference Methods of Personality Traits from Social Profiles
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jeļena Avanesova
Recenzents Svetlana Jurenoka
Anotācija AUTOMĀTISKĀS PERSONĪBAS SECINĀŠANAS METODES, LIELĀ PIECINIEKA TEORIJA, IZSTRĀDĀTAIS PROGRAMMAS PROTOTIPS, CILVĒKA PERSONĪBAS IEZĪMES Bakalaura darba tips: 1.tips – Moderno risinājumu izpēte. Bakalaura darba mērķis: Analizēt šobrīd aktuālās metodes nemanāmo datu izgūšanai un informācijas secināšanai no tiem, izstrādāt personības iezīmju secināšanas programmas prototipu. Lai sasniegtu darba mērķi, autore savā bakalaura darbā izpēta vairākus līdz šim veiktus pētījumus, to analīzes soļus un metodoloģijas efektivitāti, lai sekmētu turpmākā programmas prototipa izstrādē. Darba autore apkopoja četrus pētījumus par personības iezīmju secināšanas metodēm, var secināt, ka autori savos pētījumos veiksmīgi izmantoja informāciju par iepriekš veiktajām darbībām, ko veica lietotāji sociālajos tīklos, tomēr katrā pētījumā bija konstatētas nepilnības programmas izstrādes procesā. Darba autore izstrādāja vienkāršotu programmas prototipu, kas darbojas angļu valodā. Programmas prototipā tiek manuāli ievadīti teksti analīzei, tā tiek veikta, ņemot vērā konkrētu vārdu korelāciju ar konkrētu personības iezīmi. Ar programmas prototipa palīdzību tiek izvadīti skaidrojoši vārdi no ievadītā teksta, kas atbilst konkrētajai personības iezīmei. Lai veiktu prototipa darbības pārbaudi, automatizētās analīzes rezultāti tika salīdzināti ar 10 brīvprātīgo Lielā piecinieka testa rezultātiem. Iegūto programmas un prototipa rezultāti ir tuvi tikai 25% respondentu. Pēc rezultātu iegūšanas un secinājumiem, darba autore sniedza ieteikumus prototipa uzlabošanai, lai varētu iegūt pilnvērtīgu programmu un precīzākus rezultātus, izmantojot gan attēlus, gan publikācijas, gan sociālo tīklu profilu vēsturi. Bakalaura darbs satur “56” lapaspuses, “4” nodaļas, “12” apakšnodaļas, “65” izmantotās literatūras un informācijas avotus, “3” tabulas un “5” attēlus.
Atslēgas vārdi AUTOMĀTISKĀS PERSONĪBAS SECINĀŠANAS METODES, LIELĀ PIECINIEKA TEORIJA, IZSTRĀDĀTAIS PROGRAMMAS PROTOTIPS, CILVĒKA PERSONĪBAS IEZĪMES
Atslēgas vārdi angļu valodā AUTOMATIC PERSONALITY DETERMINING METHODS, THE BIG FIVE THEORY, PROGRAM PROTOTYPE DEVELOPMENT, HUMAN PERSONALITY CHARACTERISTICS
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 21:46:32