Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Atkritumu izvešanas informācijas sistēmas modelis
Nosaukums angļu valodā The Model of Waste Collection Information System
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Ērika Nazaruka
Anotācija Šis darbs tiek izstrādāts kā maģistra studiju noslēguma darbs. Maģistra darbs ir par informācijas sistēmām, kas tiek izmantotas atkritumu izvešanas nodrošināšanā Rīgas pašvaldībā. Pieaugošais saražoto atkritumu apjoms pretstatīts izvirzītajiem atkritumu pārstrādes mērķiem arvien aktualizē efektīvu un pārskatāmu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, un atkritumu izvešana ir svarīga šī procesa sastāvdaļa. Darba galvenais mērķis ir izstrādāt aktuālās Rīgas pilsētas atkritumu savākšanas informācijas sistēmas modeli. Sekundārais šī darba mērķis ir izpētīt iespējamos uzlabojumus izveidotajā modelī un atkritumu savākšanā. Balstoties uz identificētajiem uzlabojumiem informācijas sistēmas modelī, tiek izstrādās informācijas tehnoloģiju risinājums, kurš tiek ieviests un pārbaudīts praksē. Maģistra darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un empīriskās. Teorētiskajā daļā tiek analizēta zinātniskā literatūra un pētījumi atkritumu izvešanas jomā. Tiek izpētīti atkritumu izvešanas sistēmu veidi, galvenie elementi, izmantotās tehnoloģijas, un tiek nostiprināti kritēriji to klasifikācijai. Empīriskajā jeb pētījuma daļā, tiek aprakstīta atkritumu izvešanas sistēma Rīgas pašvaldībā, balstoties uz pirmajā daļā noteiktās klasifikācijas kritērijiem. Tiek izstrādāts atkritumu izvešanas informācijas sistēmas modelis, izmantojot ArchiMate 3.1 modelēšanas ietvaru. Tāpat arī tiek identificēti iespējamie uzlabojumi informācijas sistēmas modelī, un, balstoties uz noteiktajiem uzlabojumiem tiek izstrādās informācijas tehnoloģiju risinājums, kurš tiek ieviests un pārbaudīts praktiskā pētījumā Rīgas pašvaldībā. Maģistra darba apjoms ir 81 lappuses, tajā ir iekļauti 26 attēli, 4 tabulas un izmantoti 72 informācijas avoti. Darbam pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi atkritumu apsaimniekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā waste collection
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 18:21:09