Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities of hydrogen production, storage and use of the heat plant “Ziepniekkalns”
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Agnese Līckrastiņa
Recenzents Marijans Valpēteris
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iespējas” un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, “Siltumenerģētika un siltumtehnika” maģistra profesionālās studiju programmas students Filips Kukšinovs. Maģistrā darbā analītiskā daļā tiek apskatīta AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāle “Ziepniekkalns”, kā arī siltumcentrāles “Ziepniekkalns” koģenerācijas energobloka iespējamie darbības režīmi bez elektroenerģijas subsidētā obligāta iepirkuma un ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iespējas. Pētījumā daļā izvērtēta iespēja izmantot koģenerācijas energobloku bez elektroenerģijas subsidētā obligāta iepirkuma, piemeklētas elektrolīzes iekārtas, ūdeņraža kompresori, ūdeņraža uzglabāšanas sistēmas, transportēšanas varianti un iekārtu izvietošanas varianti, kā arī izskatītas iespējas izmantot saražoto ūdeņradi autotransporta uzpildei vai sadedzinot ūdeņradi gāzes sadedzināšanas iekārtās. Pēc iekārtu izvēles un izmantošanas variantu izpētes tika veikts projekta ekonomiskais aprēķins. Maģistra darba rezultātus iespējams izmantot turpmākai ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas izpētei siltumcentrāle “Ziepniekkalns” un pārējos AS “RĪGAS SILTUMS” objektos. Darbs sastāv no 93 lapaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 21 tabulām, 30 attēliem, 13 pielikumiem. Maģistra darba izstrādē izmantoti 54 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities of hydrogen production, storage and use of the heat plant “Ziepniekkalns”
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 17:36:24