Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tīmekļa programmatūras izstrādes tehnoloģiju asinhronās darbības salīdzinājums
Nosaukums angļu valodā Comparison of Asynchronous Operation of Technologies in Web Software Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Marina Uhanova
Recenzents Jānis Dāboliņš
Anotācija 1. tips: Moderno risinājumu izpēte. Asinhrono tīmekļa lietojumprogrammatūru popularitāte pieaug un priekš to izstrādes ir pieejamas daudzas dažādas tehnoloģijas. Palielinoties šāda veida tehnoloģiju skaitam, kļūst arvien grūtāk noteikt, kuru no tīmekļa lietojumprogrammu tehnoloģijām ir racionālāk izvēlēties. Darba mērķis ir izpētīt asinhronās programmēšanas pielietošanas iespējas un izstrādāt rekomendācijas tehnoloģiju izvēlei no trim tehnoloģijām. Šī darba ietvaros autors apskata tīmekļa lietojumprogrammu tehnoloģijas ASP.NET Core, PHP un Django, un to asinhronās iespējas, lai noteiktu kādās situācijās tos ir piemērotāk izmantot. Lai panāktu rezultātu, tiek izpētīta asinhronā programmēšana, tās paņēmieni un izmantošanas situācijas. Salīdzināšanas ietvaros tiek veikts eksperiments, kas ļautu noteikt, kura tehnoloģija piedāvā stabilu un ātru izpildi, palielinoties lietotāju skaitam. Pirmajā nodaļa tiek apskatīta asinhronās programmēšanas būtība un tās paņēmieni, kā arī tās izmantošanas situācijas. Otrajā nodaļā tiek apskatītas tīmekļa programmatūras tehnoloģijas (PHP, Django un ASP.NET Core), to trūkumi, priekšrocības un asinhronās iespējas, kā arī izmantošanas piemēri. Trešajā nodaļa tiek izvirzīti salīdzināšanas kritēriji, respektīvi, trīs tehnoloģijas tiek salīdzinātas saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, kam sekos rekomendāciju izstrāde, kas ļaus noteikt, kādas tehnoloģijas ir piemērotākās konkrētajām situācijām. Dokumentā ir 52 lappuses, 10 attēli, 4 tabulas un 69 informācijas avotu nosaukumi. Darbam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi ASP.NET Core, PHP, Django, Asinhroni, tīmeklis, lietojumprogrammatūra
Atslēgas vārdi angļu valodā ASP.NET Core, PHP, Django, Asynchronous, web, application
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 15:36:09