Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts ieņēmumu dienesta īstenotā brīvo zonu kontroles modeļa modernizācija”
Nosaukums angļu valodā “Modernization of the Free Zones Control Model Implemented by the State Revenue Service of the Republic of Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, Docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Brīvo zonu skaita pieaugums visā pasaulē veicina gan ekonomisko attīstību konkrētos reģionos, kur šīs zonas izveidotas, gan arī starptautisko tirdzniecību. Piedāvātie muitas un nodokļu atvieglojumi piesaista ne tikai godīgus uzņēmējus, bet arī organizācijas, kas brīvās zonas vēlas izmantot nelegālu darbību veikšanai, gūstot no tā labumu. Ņemot vērā caur brīvajām zonām plūstošo preču apjomu, muitas iestādēm īpaši svarīgi ir īstenot pietiekamus kontroles pasākumus, kas nodrošinātu sabiedrības drošību, vienlaikus saglabājot brīvu un netraucētu tirdzniecību. Maģistra darba tēma ir “Valsts ieņēmumu dienesta īstenotā brīvo zonu kontroles modeļa modernizācija”. Darba mērķis ir izstrādāt koncepciju, kas apkopotu Valsts ieņēmumu dienesta īstenotā brīvo zonu kontroles modeļa modernizācijas iespējas, lai brīvajās zonās tiktu nodrošināta pietiekama preču kontrole un vienlaikus saglabāta iespējami ātra preču plūsma. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi ir analizēt brīvo zonu būtību un ekonomisko nozīmi, datus par brīvajās zonās konstatētajiem pārkāpumiem un identificēto problemātiku pastāvošo risku kontekstā; apkopot teorētiskās atziņas par likumdošanas un risku mazinošo pasākumu ietekmi uz brīvajās zonās pastāvošo risku veicinošajiem faktoriem; kā arī izstrādāt optimālu brīvo zonu kontroles modeli un uz to balstītus Valsts ieņēmumu dienesta īstenotā kontroles modeļa modernizācijas variantus, ietverot tos koncepcijā, kas pamatotu izmaiņu nepieciešamību. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta ar 63 vienībām un 2 pielikumiem. Pirmajā darba daļā tiek analizēta brīvo zonu būtība un ekonomiskā nozīme, Latvijā pastāvošās brīvās zonas, ar brīvo zonu izveidi saistītie riski un atklāto pārkāpumu tendences, kā arī pastāvošais kontroles modelis un tā nepilnības. Otrajā daļā tiek apkopotas teorētiskās atziņas par veiksmīga brīvo zonu kontroles modeļa priekšnoteikumiem, izstrādājot optimālu brīvo zonu kontroles modeli, kurš balstās uz brīvajās zonās pastāvošo risku veicinošo faktoru identificēšanu, to mazinošo pasākumu noteikšanu un likumdošanas nepilnību novēršanu. Trešajā daļā tiek pētīti pastāvošie brīvo zonu kontroles modeļa negatīvie ietekmes faktori un izstrādāti divi iespējamie risinājumi, kas modernizētu šobrīd īstenoto brīvo zonu kontroles modeli, nodrošinot pietiekamu kontroles pasākumu veikšanu un ātru kravu plūsmu. Maģistra darba kopējas apjoms ir 101 lappuse. Tas satur 19 attēlus, 7 tabulas, 2 pielikumus uz 10 lappusēm.
Atslēgas vārdi brīvā zona, muitas riski, muitas kontrole, kontroles modelis, modernizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā free zone, customs risks, customs control, control model, modernization
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 12:43:02