Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Mežizstrādes atlikumu izmantošana koka kompozītplākšņu izveidē"
Nosaukums angļu valodā "Use of logging residues in the formation of wood composite panels"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Kārlis Valters
Recenzents Vladimirs Kirsanovs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbā tiek analizēta zinātniskā literatūra par koka kompozītplātnēm, to saistvielu veidiem, kompozītplātņu izgatavošanu un izmantošanas iespējām. Eksperimentāli pētītas mežizstrādes atlikumu izmatošanas iespējas un veikts rezultātu apkopojums. Darba mērķis ir izvērtēt mežizstrādes atlikumu piemērotību koka kompozītplātņu izgatavošanā. Darba uzdevumi ir saistīti ar zinātniskās literatūras analīzi par saistītām tēmām: koka kompozītplātņu veidi, koka kompozītplātņu saistvielu veidi, attiecināmie starptautiskie standarti, koka kompozītplātņu mehānisko īpašību raksturlielumi un mežizstrādes atlikumu atbilstības eksperimentālā izpēte. Darbam ir trīs daļas. Pirmajā daļā ir zinātniskās literatūras analīze par koka kompozītplātņu veidiem, koka kompozītplātņu saistvielu veidiem, attiecināmie starptautiskie standarti, koka kompozītplātņu mehānisko īpašību raksturojošie lielumi, veikts, lai izstrādātu pētījuma metodiku. Otrajā daļā tika apzināti risinājumi dažādu frakciju mežizstrādes atlikumu pielietošanai koka kompozītplātņu izgatavošanā. Aprakstīta metode nepieciešamo rezultātu ieguvei, rezultātu apstrādei un novērtēšanai. Trešajā daļā aprakstīti rezultāti, kas tika iegūti eksperimentālajā darbā un analizējot mežizstrādes atlikumu pielietojamību koka kompozītplātnes izgatavošanā. Secinājumi un priekšlikumi izstrādāti balstoties uz eksperimentālajā darbā iegūto testu rezultātiem, turpmākas pētnieciskās darbības veikšanai, kvalitatīvas koka kompozītplātnes izgatavošanai. Pamatojoties uz pirmajā daļā analizēto literatūru un otrajā daļā aprakstīto metodiku, tika izgatavotas piecpadsmit plātnes ar blīvumu 816 - 936 kg/m3 no piecu dažādu frakciju mežizstrādes atlikumu biomasas un pārbaudīta to izturība liecē, to vērtības bija 1,16 – 3,82 N/mm2 . Galvenās darbā izstrādes gaitā novērotās sakarības: • plātnes blīvums atkarīgs no biomasas sagatavošanas veida; • frakcijas izmērs ietekmē paraugu blīvumu, kopējā tendence ir tāda, ka palielinoties frakcijas izmēram samazinās blīvums, savukārt blīvums par 2% samazinās arī frakcijā 0 - 1 mm; • frakcijas izmērs ietekmē plātnes lieces izturību, frakcijas 0 – 1mm klātesamība testa paraugā izturību liecē palielina par 21% Maģistra darbs satur 84 lapas, tajā iekļautas 21 tabulas un 42 attēli. Darbā izmantoti 114 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Mežizstrādes atlikumi; Kokskaidu plātnes; Koka kompozītplātnes; Bio saistvielas; Formaldehīds; Biomasa
Atslēgas vārdi angļu valodā Logging residues; Wood panels; Wood composite panels; Bio-adhesive; Biomass
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 10:48:52