Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Uz jūras aļģēm balstītu biorafinēšanas produktu pievienotās vērtības novērtējums Baltijas jūras kontekstā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of the added value of seaweed – based biorafining products in the context of the Baltic sea"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Maksims Feofilovs
Anotācija Darba tēmas nosaukums ir “Uz jūras aļģēm balstītu biorafinēšanas produktu pievienotās vērtības novērtējums Baltijas jūras kontekstā”. Darba autore ir Jekaterina Talalajeva, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (VASSI) studente. Pētījums tika izstrādāts Rīgas Tehniskājā universitātē, laika periodā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada aprīlim. Darba mērķis – izanalizēt novērtēšanas metodi, lai tālāk attīstītu biorafinēšanas koncepcijas ilgtspēju, aptverot ietekmi ilgtspējas pīlāros (t. i., vides, ekonomikas, tehnoloģiju un sociālajā jomā). Ilgtspējas novērtējums tiks koncentrēts uz četrām vērtību ķēdēm, kas ierosinātas kā galvenā pievienotā vērtība ierosinātajā biorafinēšanas koncepcijā, proti, dabīga krāsviela, proteīns, karagināni un biostimulanti, un tiks salīdzināts ar atsevišķiem konversijas ceļiem, kas nav integrēti. Darbā izvirzītā hipotēze ir saistīta ar aspektu noskaidrošanu saistībā ar šādiem pētījuma jautājumiem: 1.Vai ir iespējams izveidot ilgtspējas sistēmu, pamatojoties uz datu pieejamību par jūras aļģēs balstītu biorafinēšanas koncepciju, pat iekļaujot kaskādes pieeju? 2.Vai ir pietiekami daudz literatūras informācijas, lai veiktu konsekventu ilgtspējas novērtējumu? 3.Vai kvalitatīva informācija varētu būt noderīga, lai veiktu jūras aļģu biorafinēšanas koncepcijas provizorisku novērtējumu? Darbs sastāv no 3 daļām - literatūras analīzes, metodoloģijas un rezultātu analīzes. Darbā iekļauti arī secinājumi. Literatūras analīzes daļā tiek apskatīts biorafinēšanas koncepts, attīstība Eiropā un nākotnes ieceres, potenciāls Latvijā, biorafinēšana, izmantojot makroaļģes, kā arī ilgtspēja biorafinēšanas kontekstā no makroaļģēm un biorafinēšanas izaicinājumi. Metodoloģijas daļā ir aprakstīta SVID analīze, tās matricas struktūra un analīzes komponenti. Daudzkritēriju analīze (MCDA) lēmumu veidi, MCDA metodes un programmatūra, kā arī metodes izvēle. TOPSIS analīze un tās aprēķināšanas soļi. Rezultātu analīzes daļā ir analizēti iegūtie rezultāti no SVID analīzes un padziļinātas MCDA analīzes, ir veikta jūtīguma analīze, kas liecina, ka kaskādes pieeja vienmēr nodrošina visperspektīvāko risinājumu. Bakalaura darbs sastāv no 77 lapaspusēm, ievietoti 13 attēli, 12 tabulas, 5 pielikumi un apskatīti 78 literatūras avoti. Bakalaura darbs ir izstrādāts ERA-NET BlueBio Cofund projekta “Jūras aļģu Furcellaria lumbricalis kopējās vērtības ķēdes optimizācija, bioekonomisku AĻĢU demonstrējums (TACO ALGAE)”, Granta līguma Nr. 817992, ietvarā.
Atslēgas vārdi biorafinēšana, makro aļģes, jūras aļģes, biorafinēšanas koncepts, SVID analīze, MCDA analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā biorefinery, biorefinery concept, macro algae, seaweeds, SWOT analysis, MCDA analysis
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 10:33:02