Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Intelektuālas robotizētas sistēmas
Nosaukums Laikrindu analīze, izmantojot vairāku parādību datus
Nosaukums angļu valodā Time Series Analysis Using Multi Phenomenon Data
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Agris Ņikitenko
Recenzents Aleksejs Jurenoks
Anotācija Pieaugot datu apjomam, palielinās vajadzība pēc to apstrādes. Liela daļa no datiem mūsdienās ir laikrindu veidā. Darbā apskatīti dažādi laikrindu analīzes paņēmieni, to priekšrocības un trūkumi. Viens no laikrindu pielietošanas gadījumiem ir to izmantošana nākotnes vērtību prognozēšanai vairāku parādību datos. Akciju tirgus ir viena no nozarēm, kur ir veikti daudz pētījumu, cenšoties prognozēt nākotnes cenu akcijām, taču pieejamos pētījumos nav viennozīmīgu rezultātu, kas apliecinātu, ka ir vai nav iespējams prognozēt akcijas cenu ar precizitāti, kas ļautu pārspēt tirgu. Tāpēc darbā tika izvirzīts mērķis: noskaidrot, vai un cik lielā mērā sociālos tīklos pieejamā informācija ietekmē akciju cenu dinamiku. Tika analizētas 6 akcijas, no kurām trīs bija parastās un trīs “joku” akcijas. Par prognozēšanas algoritmu tika izvēlēts LSTM tīkls, kas izmantoja gan tehniskos, gan sentimenta datus klasifikācijas un regresijas modeļa apmācībai. Iegūtie LSTM modeļi tika salīdzināti ar vienkāršajiem modeļiem. Darba rezultātā tika secināts, ka sentimenta dati nespēj uzlabot modeļa precizitāti nedz klasifikācijā, nedz regresijas gadījumā, kā arī LSTM modeļi nespēja uzrādīt labākus rezultātus kā vienkāršie modeļi, kas apliecina, ka iegūtie modeļi praksē nav izmantojami. Taču LSTM tīkls ar sentimenta datiem “joku” akcijām uzrādīja lielāku kļūdu nekā parasto akciju gadījumā, kas liecina, ka, iespējams, sentimenta dati pagātnē ir saturējuši lietderīgu informāciju, kas palīdzētu prognozēt “joku” akcijas. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 79 lapām, no kurām 60 lapas ir pamatteksts. Darbā ir iekļautas 6 tabulas, 21 attēls, 12 pielikumi un 67 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi LAIKRINDAS, REKURENTIE NEIRONU TĪKLI, PROGNOZĒŠANA, AKCIJAS
Atslēgas vārdi angļu valodā TIME SERIES, RECURRENT NEURAL NETWORK, FORECASTING, STOCKS
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 09:43:54