Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Rīku izpēte Java pirmkoda ģenerēšanai no UML secību diagrammas
Nosaukums angļu valodā Research on the Tools for Java Source Code Generation from UML Sequence Diagram
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents Gusts Linkevičs
Anotācija Palielinoties programmatūras sarežģitībai un izmēriem aizvien svarīga loma ir veltīta sākotnējai sistēmas projektēšanai. Viena no modernām sistēmu modelēšanas valodām vienota modelēšanas valoda (angl. Unified Modelling Language – UML) piedāva projektēt programmatūras sistēmas, lietojot klašu diagrammas struktūras aspektu atspoguļošanai un secību diagrammas objektu mijiedarbības dinamiskajam aspektam. Bakalaura darba fokusā ir tieši UML secību diagrammas. Turklāt, liela uzmanība ir virzīta uz tālāko secību diagrammu izmantošanu koda ģenerēšanai. To apliecina arī esošo rīku klāsts, kuros ir realizēti automātiskā pirmkoda iegūšana, kur viena no lietojamākām valodām tieši koda ģenerēšanas izaicinājumos ir valoda Java. Tomēr, neskatoties uz rīku esamību, kas dod iespēju ģenerēt kodu automātiski, visaptveroši koda ģenerēšana nav ieviesta programmatūras izstrādes projektos. Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt problēmas, ar ko sastopas java pirmkoda ģenerēšanā no UML secību diagrammām un salīdzināt UML rīkus koda ģenerēšanas uzdevuma izpildīšanā. Lai sasniegtu izvirzītu mērķi darbā tiek izpētīta UML secību diagrammas notācija un tās elementi, kā arī atbilstošie rīki, kas spēj ģenerēt java pirmkodu no UML secību diagrammām. No visiem apskatītajiem rīkiem bakalaura darba ietvaros uzstādīta mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildīšanai tiek izvēlēti divi Java pirmkoda ģenerācijas rīki: Enterprise Architect un UModel. Šo rīku izvēli pamato iespēja tajos izveidot secību diagrammas, kā arī pieejamās pamācības, kas apraksta kā no tām ģenerēt Java pirmkodu. Lai analizētu rīku spējas pirmkoda ģenerēšanā, ir veikta eksperimentu sērija ar trīs dažādām diagrammām, kurās tiek izmantotas dažādas secību diagrammas notācijas. No iegūtajiem rīku salīdzināšanas rezultātiem izdarīti secinājumi un noteiktas rīku nepilnības un iespējamie uzlabojumi. Darba apjoms ir 62 lappaspuses, tajā iekļautas 8 tabulas un 52 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti 40 avoti latviešu un angļu valodā.
Atslēgas vārdi UML, secību diagramma, UML rīki, koda ģenerācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā UML, sequence diagram, UML tools, code generation.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2022 14:47:00