Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārtikas ražošanas uzņēmuma investīciju novērtēšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Food Production Company Investment Assessment Project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Ilze Zumente
Anotācija Bakalaura darba autors: Anastasija Kapica Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: vad. pētniece Dr.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Pārtikas ražošanas uzņēmuma investīciju novērtēšanas projekts Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, kuru veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotas literatūras un avotu saraksts , pielikumi. Bakalaura darba apjoms ir 62. lpp., kur tiek izmantoti 12 attēli, 20 tabulas, 5 formulas un 9 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauti 30 avoti: 19 latviešu un 11 krievu valodā avoti. Bakalaura darba rezultāti: Pētījuma gaitā darba autore izanalizēja uzņēmuma darbību un izstrādāja pārtikas ražošanas uzņēmumam investīcijas projektu, kas ir savas kafejnīcas atvēršana. Uzņēmumam ir iespējas jaunajiem kapitālieguldījumiem, kas palielinās uzņēmuma neto apgrozījumu un peļņu no papildus saimnieciskās darbības. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kapica, A. (2022). Pārtikas ražošanas uzņēmuma investīciju novērtēšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Finanšu vadītājs” 62. lpp.
Atslēgas vārdi investīcijas, projekts, kapitālieguldījumi, izmaksas, ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā investments, project, capital investment, costs, revenue
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2022 17:20:38