Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Elektrisko mērījumu metodes un to priekšrocības elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanā
Nosaukums angļu valodā Eletrical Measurement Methods and their Benefits in Improving the Reliability and Quality of Electricity Supply
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Laila Zemīte
Recenzents Andrejs Utāns
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas elektrisko mērījumu metodes, kuras pielietojot tiek nodrošināts sistēmas drošums un standartiem atbilstoša sprieguma kvalitāte. Darba mērķis apskatīt un izpētīt energosistēmā pielietojamās elektrisko mērījumu metodes, pārliecināties par metožu nepieciešamību, lai nodrošinātu nesatricināmu un kvalitatīvu energosistēmas darbu. Bakalaura darbs sniedz nelielu ieskatu AS "Sadales tīkls" ikdienas tehniskās ekspluatācijas virzienā, kas ietver elektroietaišu apsekošanu, defektēšanu un konstatēto faktu fiksēšanu. Darba kopējais apjoms ir 58 datorsalikuma lappuses, kurās ietverti 16 attēli un 8 tabulas. Izmantoto informācijas avotu sarakstā norādīti 24 avotu. Atslēgas vārdi: sadales tīkls, elektroapgādes drošums, elektriskie mērījumi, sprieguma kvalitāte
Atslēgas vārdi sadales tīkls, elektroapgādes drošums, elektriskie mērījumi, sprieguma kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā distribution network, security of electricity supply, electrical measurements, voltage quality
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2022 15:46:22