Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Peļņas palielināšanas projekts nekustamā īpašuma iznomāšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Profit maximization project in a real estate rental company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Bakalaura darba autors: Juliāna Vangovska Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Peļņas palielināšanas projekts nekustamā īpašuma iznomāšanas uzņēmumā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 27 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 16 avoti latviešu valodā un 18 krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika veikta nozares analīze, kā arī novērtēta uzņēmuma darbība, aprakstot tā saimniecisko darbību, veicot konkuretnu izpēti, SVID analīzi un finanšu analīzi. Teorētiskajā daļā tika izpētīti peļņas palielināšans veidi un tika izvirzīts uzņēmumam atbilstošākais peļņas palielināšanas veids – investīcijas projekta realizēšana. Aprēķinu daļā tika izskatīti dažādi investīcijas projekta realizācijas veidi ar dažādām niansēm. Balstoties uz pētījumu un aprēķinu rezultātiem, tika secināts, ka uzņēmumam ir iespējas paplašināties, realizējot jaunas ēkas būvniecību un tādējādi palielinot arī peļņu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vangovska J., Lāce N., (2022). Peļņas palielināšanas projekts nekustamā īpašuma iznomāšanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp.
Atslēgas vārdi peļņa, peļņas palielināšana, investīcijas, investīciju projekts, ieguldījumi nekustamajā īpašumā
Atslēgas vārdi angļu valodā profit, profit maximization, investments, investment project, real estate investments
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2022 12:08:40