Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Talsu novada starppilsētu reģionālo autoceļu seguma kvalitātes novērtējums un analīze" ( ‘Salacgrīvas pilsētas tranzītielas pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Quality Assessment and Analysis of the Road Surface for the Intercity Regional Roads inTalsi Municipality” (“Reconstruction of the y Transit Road in Salacgrīva City”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Ģirts Pavlovs, inženieris, SIA “Projekts 3”
Anotācija Bakalaura darba izstrādāšanā tika izmantotas zināšanas, kas iegūtas mācību procesā vairāku gadu garumā, kā arī noderēja iegūtā darba un prakses pieredze, kura palīdzēja izstrādāt kvalitatīva satura bakalaura darbu. Bakalaura darba tēma ir “Talsu novada starppilsētu reģionālo autoceļu seguma kvalitātes novērtējums un analīze”. Darba tēma izvēlēta, balstoties uz autora personīgo interesi izpētī reģionālo autoceļu stāvokli Talsu novadā, jo pats autors bieži izmanto šos ceļus. Autors vēlas pieminēt, ka Kurzeme ir pievilcīga vietējiem tā arī ārzemju tūristiem, kuri labprāt vēlas paviesoties tādās Talsu novadā esošās pilsētās kā Mērsrags, Roja, Kolka un Mazirbe, kurās iespējams baudīt Baltijas jūras skarbumu un Rīgas jūras līča siltos ūdeņus vasaras sezonā. Ir arī citas atpūtas iespējas un, lai nonāktu kādā no izvēlētiem galamērķiem, ir nepieciešams labi sakārtots autoceļu tīkls. Tēmas ietvaros, darba autors veica autoceļu apsekošanu dabā un novērtēja to segumu stāvokli. Apsekoti tika sekojoši autoceļu posmi: Talsi – Dundaga (P125), Valdgale – Valdemārpils (P126), Talsi – Laidze (P127), Talsi – Lauciene (P128), Talsi – Stende (P120). Kopējais uzskaitīto autoceļu kopgarums ir 61.45 km, no kuriem lielākā daļa ceļa seguma tika vērtēti kā ceļi ar labu asfaltbetona segumu, jo uz tiem vizuāli netika konstatētas seguma nepilnības jeb defekti. Atlikušajos ceļa posmos nepieciešams veikt papildus seguma atjaunošanas darbu, lai tos varētu pieskaitīt pie ceļiem ar labu seguma stāvokli. Darba autors ar bakalaura darba ietvaros iegūto rezultātu ir apmierināts, jo veiksmīgi tika izpildīts darba uzdevums. Bakalaura darbs sastāv no vispārīgās daļas, kritēriju skaidrojuma, izvērtējuma, ieteikumiem defektu novēršanai un secinājumiem, un tas tika sagatavots uz 46 lapaspusēm, tajā skaitā 16 attēli, 12 tabulas, 2 grafiki un 10 informācijas avoti. Inženierprojekta izstrādē tika pielietotas praksē iegūtās zināšanas autoceļu projektēšanā. Inženierprojekta tēma “Salacgrīvas pilsētas tranzītielas pārbūve”. Tehniskā risinājuma izstrādē tiks sagatavots izbūves plāns, garenprofils un tiks veikts 2 dažādu variantu salīdzinājums, lai rastu ilgtspējīgāko risinājumu. Mērķis bija panākt esošās Salacgrīvas tranzītielas labiekārtošanu un izveidot vidi draudzīgāku iedzīvotājiem, velosipēdistiem un citiem transportlīdzekļiem. Inženierprojekta apjoms ir 97 lapaspuses, kas sevī ietver 15 dažāda veida rasējumus, paskaidrojuma rakstu ar esošās situācijas aprakstu un risinājumu salīdzinājumu, informācijas sarakstus, būvniecības izmaksu tāmi un specifikācijas.
Atslēgas vārdi Talsu novads, seguma kvalitātes novērtējums, Salacgrīvas pilsēta
Atslēgas vārdi angļu valodā Talsi municipality, coverage quality assessment, Salacgrivas city
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2022 10:30:55