Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Sabiedrisko attiecību loma ceļu nozarē” (“Tālavas ielas rekonstrukcija posmā no Malienas ielas līdz Alūksnes pilsētas administratīvajai robežai”)
Nosaukums angļu valodā “The Role of Public Relations in the Road Industry” (“Reconstruction of Tālavas Street in the Section From Malienas Street to the Administrative Border of Alūksne”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Beāta Dambīte, Ceļu drošības audita departamenta vadītāja, VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Sabiedrisko attiecību oma ceļu nozarē”. Darbs sastāv no 4 daļām. Bakalaura darba pirmajā daļā ir apkopota informācija par sabiedrisko attiecību teorētisko daļu un ceļu nozares iestādēm Latvijā, kuras visaktīvāk izmanto sabiedrisko attiecību formas komunikācijai ar sabiedrību. Otrajā bakalaura darba daļā ir apskatīti sabiedrisko attiecību pirmsākumi ceļu nozarē, ārzemju piemēri, galvenokārt, kaimiņvalstu sasniegtais, kā arī termins „Nulles vīzija”. Bakalaura darba trešajā daļā apkopotas Latvijā veiktās sociālās kampaņas ceļu nozarē, un salīdzināta iespējamā ietekme uz ceļu satiksmes negadījumu samazināšanu. Bakalaura darba ceturtajā daļā veikta anketēšanas rezultātu analīze. Pētījumā tika veiktas divas anketēšanas – latviešu un angļu valodā, no pirmās iegūstot Latvijas sabiedrības viedokli par kampaņām, bet otrajā – gūstot vispārēju globālu priekšstatu par ārzemēs piekopto praksi. Inženierprojekta nosaukums ir „Tālavas ielas rekonstrukcija posmā no Malienas ielas līdz Alūksnes pilsētas administratīvajai robežai”. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts Tālavas ielas pārbūvei, atjaunojot brauktuves un ietves segumu. Projektētā posma garums ir 1210.97m. Pieņemtais ceļa normālprofils ir NP9.5A, kas ir atbilstošs aprēķinātajam prognozējamajam satiksmes intensitātes pieaugumam. Veikts inženieraprēķins plāna elemntiem, caurtekām, segas konstrukcijai, kā arī sastādīti darba daudzumu saraksti. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 134 lappuses, iekļaujot rasējumu lapas un pielikumu. Darbs ir rakstīts datorsalikumā, latviešu valodā, tas sastāv no 7 tabulām, 30 attēliem, 27 rasējumiem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Kampaņa, ceļu drošība, negadījumi, sabiedriskās attiecības
Atslēgas vārdi angļu valodā Campaign, road safety, accidents, public relations
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2022 10:26:23