Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Pašreizējo korporatīvās pārvaldības pārskatu sagatavošanos prasību novērtējums, ko veic Indijas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcionāri.
Nosaukums angļu valodā Assessment of the present corporate governance reporting requirements by shareholders of listed companies in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Jūlija Bistrova
Anotācija Maģistra darba autors: Lakshmi Ahalya Dasari Maģistra darba zinātniskais vadītājs: profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Maģistra darba temats: Pašreizējo korporatīvās pārvaldības pārskatu sagatavošanos prasību novērtējums, ko veic Indijas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcionāri Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 46 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Atbilde uz 1. pētījuma jautājumu: Kādi ir iemesli, lai izveidotu pašreizējo korporatīvās pārvaldības pārskatu par biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem Indijā? Ir šāds: pieaugošās bažas par korporatīvo pārvaldību pēc skaļiem skandāliem kopā ar aktīviem soļiem uz atvērtāku konkurenci un globalizāciju. Akcionāru neiesaistīšanās noved pie apzinātu lēmumu trūkuma. Atbilde uz 2. pētījuma jautājumu: Kādi ir galvenie elementi un raksturlielumi pašreizējam korporatīvās pārvaldības ziņojumam par Indijas biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem? Ir šāds: izveidotajiem korporatīvās pārvaldības ziņojumiem, lai sniegtu akcionāriem pilnīgu un ticamu informāciju, ir trīs galvenie elementi: (1) valdes neatkarība un daudzveidība, (2) revīzijas un riska pārvaldības komiteju izveide, (3) akcionāru izveide. informatīvais aspekts un izpaušana akcionāriem. Atbilde uz 3. pētījuma jautājumu: Kā biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcionāri vērtē pašreizējos korporatīvās pārvaldības pārskatus biržā kotētajiem uzņēmumiem Indijā? Ir šādi: var atzīmēt, ka akcionāri kopumā pozitīvi vērtē korporatīvās pārvaldības pārskatus, tomēr vismazāk pozitīvo vērtējumu sniedza valdes darbība. Tajā pašā laikā kopējo novērtējumu ietekmē tikai padomes darbība. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lakshmi Ahalya D. (2022) Pašreizējo korporatīvās pārvaldības pārskatu sagatavošanos prasību novērtējums, ko veic Indijas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcionāri Maģistra darba/ Lakshmi Ahalya D., N. Lāce. .- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Biznesa finanses” 80 lpp.
Atslēgas vārdi iesniegt korporatīvās pārvaldības pārskatus, akcionāriem, biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi, Indijā
Atslēgas vārdi angļu valodā present corporate governance reporting, shareholders, listed companies, India
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 20:45:36