Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Liepājas tranzīta koridora ceļa mezglu satiksmes drošības analīze” (“Dagdas pagasta autoceļa Kaitra-Ustje posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Traffic Safety Analysis of Road Junctions in Liepaja Transit Corridor” (“Reconstruction of the Dagda Parish Road Kaitra-Ustje Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Roberts Koops
Recenzents Juris Smirnovs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Liepājas tranzīta koridora ceļa mezglu satiksmes drošības analīze”. Ceļu satiksmes drošība skar ikvienu satiksmes dalībnieku neatkarīgi no tā, vai tas ir gājējs, velosipēdists, transportlīdzekļa vadītājs vai pasažieris. Iekļūšana ceļu satiksmes negadījumā ir viens galvenajiem nedabīgās nāves iestāšanās cēloņiem pasaulē. Veiktie pētījumi atzīst, ka starp visām identificētajām ceļu satiksmes negadījumu koncentrācijas vietām, ielu un ceļu mezgli veido lielāko riska grupu. Bakalaura darba mērķis ir apzināt ceļu satiksmes drošības ietekmējošos faktorus un novērtēt ceļu satiksmes drošību Liepājas tranzīta koridora ielu mezglos. Inženierprojekta tēma ir “Dagdas pagasta autoceļa Kaitra – Ustje posma pārbūve”. Inženierprojekta apskatītā ceļa kopgarums ir 3000 m, tajā izstrādāta jauna ceļa segas konstrukcija ar asfaltbetona segumu. Izveidoti ceļa sāngrāvji, pārbūvētas nobrauktuves un pieslēgums autoceļam V620, paredzēti jauni satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi. Izstrādātais ceļa būvprojekts garantē drošu transporta līdzekļu satiksmi cauru gadu. Darbs satur 119 lpp., 23 attēlus, 70 tabulu, 17 rasējumus un 34 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi “Liepājas tranzīta koridora ceļa mezglu satiksmes drošības analīze”; "Dagdas pagasta autoceļa Kaitra – Ustje posma pārbūve"; Satiksmes drošība; Ceļu mezgli; Liepāja
Atslēgas vārdi angļu valodā "Traffic safety analysis of the road junctions in Liepaja transit corridor"; “Reconstruction of the Dagdas parish road Kaitra – Ustje section”; Traffic safety; Road junctions; Liepaja
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 17:59:33