Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunuzņēmumu veiksmi ietekmējošo faktoru novērtējums Indijā.
Nosaukums angļu valodā Assessment of factors influencing the success of start-ups in India.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Jaunuzņēmumu ekosistēma atrodas tās attīstības fāzē visā pasaulē. Jaundibināto uzņēmumu skaits Indijā arī pieaug, un šajā desmitgadē ir izveidoti vairāk nekā 15,000 jaunuzņēmumu. Ceļā uz panākumiem šajā nozarē visi uzņēmēji, jo īpaši jaunie uzņēmēji, kuriem šajā jomā nav zināšanu, jāsastopas ar dažādiem šķēršļiem un jāpārvar daudz izaicinājumu. Šis pētījums tika veikts, lai uzzinātu par esošajiem izaicinājuma faktoriem un nepieciešamajiem kompetences faktoriem, kas ir saistīti ar jaunuzņēmumu panākumiem šajā ekosistēmā ar augstu mainību. Pētījuma rezultāti atklāja, ka gan jaunuzņēmumos iesaistīto uzņēmēju izaicinājumiem, gan to kompetences faktoriem ir būtiskas atšķirības. Tomēr lielākā daļa aptaujāto piekrita, ka galvenās problēmas ir nepareizs budžeta plāns, kvalificēta darbaspēka nepieejamība, motivācijas un pārliecības trūkums un slikta finanšu vadība. Un liela daļa uzņēmēju bija vienisprātis, ka gadījumā, ja jaunuzņēmumi identificē klientu vēlmes, tādejādi aktīvi meklējiet produktus vai pakalpojumus, kas sniedz patiesu labumu klientiem, izstrādā ilgtermiņa darbības uzsākšanas virzienu un apņemas sasniegt ilgtermiņa mērķus, tad viņu jaunuzņēmums gūs panākumus. Pētījums atklāja arī to, ka kompetences faktori būtiski ietekmē izaicinājuma faktorus jaunuzņēmumos Indijā, tāpēc uzņēmēji var pārvarēt jaunuzņēmumu izaicinājumus, ja viņi pielāgojas nepieciešamajām komeptencēm.
Atslēgas vārdi Indijas jaunizveidotie uzņēmumi, izaicinājumu faktori, kompetences faktori, uzņēmējdarbības izaicinājumi, uzņēmējdarbības kompetences
Atslēgas vārdi angļu valodā Indian start-ups,Challenge factors, competence factors, entrepreneurial challenges, entrepreneurial competencies
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 12:38:46