Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Nevalstisko organizāciju iesaistes nozīme Balvu novada attīstībā
Nosaukums angļu valodā The role of non-governmental organizations in the development of Balvi municipality
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Bakalaura darba “Nevalstisko organizāciju iesaistes nozīme Balvu novada attīstībā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas studente Elīna Bukša. Darba vadītāja ir Prof.mag.arch., MBA Sarmīte Barvika. Darbs sastāv no trīs daļām, kur pirmajā jeb teorētiskajā daļā tiek pētīti sabiedrības līdzdalības veidi, apskatīta nevalstisko organizāciju būtība, kā arī apskatīti rīki un metodes pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšanai. Darba analītiskajā daļā apskatīti labās prakses piemēri Latvijā un Eiropā. Darba trešajā daļā tiek apskatīta esošā situācija Balvu novadā, tiek analizētas Balvu novadā esošas biedrības, kā arī balstoties uz teorētiskajā daļā apskatītajām metodēm, iedzīvotāju aptauju un interviju, tiek piedāvāta metode Balvu novada iedzīvotāju un biedrību līdzdalības veicināšanai. Darba rezultāti, norāda, ka teorētiskajā un analītiskajā daļā apskatītās metodes un rīki ir nepieciešami, lai veicinātu Balvu novada attīstību un atpazīstamību. Līdzdalības budžeta projektu konkurss ir pilnīgi jauna kopsadarbības forma Balvu novadam, taču tā ieviešana radītu ieguvumus ne tikai sabiedrībai, bet arī pašvaldībai. Bakalaura darbs sastāv no 64 lappusēm, 2 tabulām, 26 attēliem, 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Sabiedrības līdzdalība, nevalstiskā organizācija, Balvu novads.
Atslēgas vārdi angļu valodā Public participation, non-governmental organization, Balvi municipality.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 11:42:52