Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Jauna neformālās izglītības programma 10. - 12. klases skolēniem vides inženierzinātņu jomā Nacionālajam botāniskajam dārzam"
Nosaukums angļu valodā "New non-formal education program in environmental engineering for the National Botanical Garden aimed at 10-12 grade students"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Jeļena Pubule
Recenzents Ruta Vanaga
Anotācija Rūtas Šikores-Podkalnes maģistra darbs: “Jauna neformālās izglītības programma 10.- 12. klases skolēniem vides inženierzinātņu jomā Nacionālajam botāniskajam dārzam" Darba mērķis: Izpētīt neformālās vides izglītības attīstību Latvijā un tās lomu vides inženierzinātnē ar mērķi radīt jaunu neformālās izglītības programmu 10.-12. klases skolēniem, kura dotu iespēju aktīvā un izklaidējošā veidā iepazīt vides inženierzinātņu tēmas. Darbs ir sadalīts trīs nodaļās, kur pirmajā nodaļā ir veikta neformālās vides izglītības attīstība Latvijā un pasaulē un kādu iespaidu tas atstāj uz vidi un sabiedrību, darba otrajā nodaļā ir aprakstīta caurviju prasmju nozīme izglītībā kopumā kā arī vides inženierzinātņu jomā, bet trešajā nodaļā izstrādāta un ekonomiski pamatota neformālās izglītības programma Nacionālajam botāniskajam dārzam. Darba uzdevumi: 1. Iepazīties ar neformālās vides izglītības attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. 2. Izpētīt caurviju prasmju nozīmi izglītībā kopumā un vides inženierzinātnēs. 3. Apkopot un izanalizēt informāciju par NBD. 4. Izstrādāt jaunu caurviju prasmju attīstošu neformālās vides izglītības programmu vides inženierzinātnēs NBD teritorijā. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti interneta resursi, dokumenti, zinātniskā literatūra, grāmatas, CSP datubāze, LR ministriju, novadu, pašvaldību, apvienību un asociāciju mājas lapās pieejamā informācija un pētījumi latviešu, vācu un angļu valodā. Pētījumā secināts, ka NBD ekspozīcijas un jaunais Vides izglītības un informācijas centra Botania ir piemērotas neformālās vides izglītības vides inženierzinātņu jomā realizēšanai. Neformālās vides izglītības programmas mērķi saskan ar NBD mērķiem, kas saistīti ar dabas un cilvēka mijiedarbības izpratni. Neformālās vides izglītības popularitāte ir augoša un to var pielāgot dažādai mērķauditorijai. Neformālās vides izglītības programma vides inženierzinātnēs bagātinās NBD izglītības pakalpojumu klāstu, kā arī spēlēs lomu sabiedrības apziņas un vides inženierzinātņu jomas attīstībā. Atslēgas vārdi: izglītība, neformālā, tūrisms, daba, vide, caurviju, inženierzinātne Darbs satur: 104 lapas, 28 attēlus, 5 tabulas, 16 pielikumus.
Atslēgas vārdi izglītība, neformālā, tūrisms, daba, vide, caurviju, inženierzinātne
Atslēgas vārdi angļu valodā education, non-formal, tourism, nature, environment, permeate, engineering.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 10:21:08