Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Demogrāfiskās situācijas ietekmes uz Jēkabpils novada konkurētspēju novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of the demographic situation on the competitiveness of Jēkabpils district
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Līga Kļaviņa
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Maģistra darba “Demogrāfiskās situācijas ietekmes uz Jēkabpils novada konkurētspēju novērtējums” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras studente Anna Bērziņa. Maģistra darba vadītāja ir Mg. paed./ Mg. oec. Līga Kļaviņa. Pētījuma objekts ir demogrāfiskā situācija. Pētījuma priekšmets ir demogrāfiskās situācijas ietekme uz Jēkabpils novada konkurētspēju. Maģistra darba mērķis ir novērtēt Jēkabpils novada demogrāfisko situāciju un tās ietekmi uz novada konkurētspēju Zemgales plānošanas reģiona kontekstā. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām, noslēguma secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā apkopota un analizēta teorētiskā informācija par demogrāfiskajiem procesiem, kas rezultējas iedzīvotāju skaita izmaiņās, reģionu konkurētspēju un iespējām to novērtēt, izmantojot dažādus indeksus. Otrajā daļā, ar mērķi novērtēt demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā, Latvijā un tās plānošanas reģionos, kā arī Jēkabpils novadā, analizēti ar demogrāfiskajiem procesiem saistīti statistikas dati. Trešajā daļā veikts Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību salīdzinošs novērtējums, tostarp aprēķinot pašvaldību teritorijas attīstības indeksu un reģionu konkurētspējas indeksa cilvēkresursu apakšindeksu plānošanas reģiona kontekstā. Ceturtajā daļā apkopoti un analizēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Darba noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tā apjoms ir 122 lapaspuses. Darbā iekļauti 55 attēli, 21 tabula, 7 formulas un 18 pielikumi (26 lapaspuses).
Atslēgas vārdi Jēkabpils novads, demogrāfiskā situācija, cilvēkresursi, reģiona konkurētspēja, teritorijas attīstības indekss, cilvēkresursu apakšindekss
Atslēgas vārdi angļu valodā Jēkabpils district, demographic situation, human resources, regional competitiveness, territorial development index, sub-index of human resources
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 08:25:21